Fremtiden for psykiatere i Norge

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» På styrets sminar på Veka vil Npf se nærmere på hvilken betydning rapporten kan få for norske psykiatere.
Bilde av Lars Lien som er leder i Norsk psykiatrisk forening.
Lars Lien ser fram til en interessant diskusjon om psykiateres fremtid på Veka.

Overskriften på styrets time/styrets seminar på Veka 2023 er «Hvor skal vi psykiatere jobbe i fremtiden?» Seminaret gjennomføres onsdag 15.03.2023 på

Veka, som gjennomføres på Radisson Blu Royal Hotell i Bergen.

Programmet for hele Veka finnes her

På Regjeringens nettsider kan man lese følgende omtale av overleveringen av rapporten:

«Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Kommisjonen har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk til helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene både på kort og lang sikt.

Styret i Norsk psykiatrisk forening har valgt å bruke sin tid på programmet til å snakke om Helsepersonellkommisjonens rapport. Lars Lien, leder i foreningen, har lest rapporten, og kan fortelle at han sammen med styret har vært inne på mange liknende tanker den siste tiden som dem som framkommer i rapporten.

- Vi må bruke spesialister på det nettopp spesialister er gode til. Psykiatere gjør i dag mange oppgaver som andre faggrupper kan gjøre bedre og billigere, mener han, og sier at han sammen med styret gjennom seminaret i Bergen ønsker å bidra til at psykiatere kan tenke annerledes om sitt arbeid i fremtiden

Han mener det er nødvendig at psykiatere i framtida skal bruke mer av tiden sin til direkte pasientrettet arbeid.

- Jeg ser for meg at psykiatere får et større ansvar for diagnostisering og behandling. Så får det komme flere ressurser til skriving og planlegging, sier han.

Vil du høre mer om rapporten og delta i diskusjonen på Veka sammen med Lars Lien, styret og gode kolleger fra hele landet, er det fremdeles mulig å melde seg på.