2023

05. juni 2023

Perinatalpsykiateren

I flere andre land er perinatalpsykiatri et eget fagfelt. Slik er det ikke i Norge. Christine Esbensen er kanskje den eneste norske psykiateren som har en subspesialisering i perinatalpsykiatri. Hun holder seg faglig oppdatert gjennom kontakt med miljøer i England. Neste spesialistpermisjon skal brukes til hospitering i Leeds.
30. mai 2023

Bedre psykisk helse av endret oppmerksomhet

Mennesker med depresjon holder blikket lenger på triste ansikter enn det mennesker uten depresjon gjør. Forsker Hallvard Solbø Hagen håper forskning på oppmerksomhetsskjevheter kan gi fastleger flere behandlingsmetoder.
22. mai 2023

Nevrostimulerende behandling

Elektrostimuleringsterapi, eller «elektrosjokkbehandling», kan framstå mystisk og skremmende for utenforstående. For alle som har sett en alvorlig deprimert person våkne til liv etter behandling, oppleves ECT nesten magisk. Eivind Aakhus er blant dem som over mange år har jobbet for systematikk, kvalitet og etterrettelighet i behandlingstilbudet.
16. mai 2023

Nyhetsbrev nr 2, 2023

Kjære alle medlemmer. Aller først vil jeg starte med å takke alle som bidro til enda ei vellykket Veka, denne gangen i Bergen. Vekakomitéen sammen med den lokale organisasjonskomiteen hadde lagt opp til en flott ramme for arrangementet, både sosialt og innholdsmessig. Det var høy kvalitet og gode presentasjoner alle dagene. Jeg håper å treffe enda flere på Veka i Stavanger til neste år. Jeg håper så mange som mulig har satt av uke 11 i kalenderen allerede nå.
15. mai 2023

– Psykiaterne er de siste renessansemenneskene

Ifølge Anders Malkomsen er psykiaterne blant de siste renessansemenneskene. Han trives i en hverdag som kombinerer det vitenskapelige, medisinske, humanistiske og kreative perspektivet.
09. mai 2023

Norsk psykiatrisk forening på nett

Nye og økte personalressurser i foreningen har gitt Npf mulighet til å øke aktiviteten på nett. Siste nytt er egen Instagramkonto.
04. mai 2023

Ny filmpremiere på Faglandsrådet 2023

På årets Faglandsråd presenterte Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening to nye informasjonsfilmer. Tema for filmene er gode henvisninger.
02. mai 2023

Leger uten grenser trenger psykiatere

Hvis du er psykiater eller erfaren LIS i psykiatri, har Leger uten grenser bruk for din kompetanse flere steder i verden.
24. april 2023

Iskremsalg og rettspsykiatriske vurderinger

Etter flere år i utvalg for rettspsykiatri, takket Niclas Halvorsen ja til å stille til valg som styremedlem. Han er opptatt av at psykiatere er leger i bunnen, og selv om han selger is, kaffe og kunst i eget galleri om sommeren, håper han å sette Sørlandet på kartet som noe mer enn et hyggelig feriemål.

Side 1 av 3