2023

27. desember 2023

Mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Mennesker som lever i miljøer preget av negativ sosial kontroll eller som er utsatt for æresrelatert vold er av og til i kontakt med psykisk helsevern. Årsaken kan være psykisk uhelse knyttet til livssituasjonen. Som behandler bør du ha kompetanse om skadevirkningen av vold og kontroll, men du bør også vite noe om hvordan støtte mennesker til å komme fri fra volden.
21. desember 2023

Julehilsen fra Norsk psykiatrisk forening

Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, ønsker alle medlemmer og andre som er engasjert i psykiatri, en riktig god jul med en oppsummering av året som har gått og visjoner for 2024.
20. desember 2023

Dr. Eyad al-Sarraj — en pioner innen palestinsk psykiatri

På invitasjon fra leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien, har Jan Borgen, advokat, tidligere leder av Amnesty-Norge og nestleder av International Commission of Jurists, Genève, skrevet en beretning om en palestinsk kollega som har gjort en betydelig innsats i Gaza for mental helse.
18. desember 2023

Nye publikasjoner om nedtrapping av antipsykotika - kommentar

Npf har bedt Erik Johnsen og Rune A. Kroken kommentere på to nye artikler om nedtrapping av antipsykotika. De er begge overleger, spesialister i psykiatri og knyttet til Npf gjennom verv i Utvalg for etterutdanning og Utvalg for biologisk psykiatri. Deres kommentar kan leses her, og artiklene finnes som vedlegg i saken.
12. desember 2023

Pushwagners redningsmann

Det er ikke tilfeldig at et stort bilde av den kjente kunstneren Pushwagner henger på kontoret hans i Toppetasjen. I likhet med mange andre mennesker, har Pushwagner fått behandling for sine plager hos psykiater Espen Anker. Til forskjell fra de andre, har kunstneren fortalt om hjelpen i sin biografi slik at det er offentlig kjent.
11. desember 2023

Nytt nummer av The Nordic Psychiatrist

To ganger i året blir medlemsbladet for psykiatere i de nordiske og de baltiske land publisert på nett. Tema for den nyeste utgaven er hva en psykiater skal være, basert på kompetanseområdene beskrevet av Union Européenne des Medécins Spécialistes (UEMS).
07. desember 2023

Gjennomslag i helse- og omsorgskomiteen

Norsk psykiatrisk forening og Den norske tannlegeforening har de siste årene hatt godt samarbeid for å fremme somatisk helse og munnhelse hos mennesker med psykiske lidelser. Npf har også gjennom rapporten Bedre helse og lengre liv i regi av Legeforening arbeidet for dette gjennom lang tid. Nå er foreningene hørt.
06. desember 2023

Psykiatriveka 2024

Norsk psykiatrisk forening arrangerer hvert år en ukes kurs for sine medlemmer. Da samles psykiatere og LIS fra hele landet for å få faglig påfyll og for å møte kolleger. Neste år skal Psykiatriveka være i Stavanger. Programmet er klart, og det er nå mulig å melde seg på.
04. desember 2023

Å snakke med folk om viktige ting

Kambodsja, Gaza, København og Madagaskar er bare noen av stedene psykiater Jone Schanche Olsen har jobbet igjennom sitt yrkesliv. Med sine «blue eyes og big nose» har han blitt vist stor respekt, men har også blitt grundig lurt. Han mener at veldig mye av det som er spennende, skjer utenfor komfortsonen.

Side 1 av 8