Norsk psykiatrisk forening

2023

Barna på Lesvos – en menneskerettslig skandale

25. januar 2023
Barn på flukt lider. Vi vet mye om hva de trenger. Vi må bare sørge for at de får det. Psykolog Katrin Glatz Brubakk og psykiater Sverre Varvin er to fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med flyktninger. De er rystet over hva som skjer på Lesvos.

Starten på et nasjonalt nettverk for perinatal mental helse?

23. januar 2023
I mange land er perinatal psykiatri et eget fagfelt. Slik er det ikke i Norge. Landsforeningen 1001 dager tar sammen med flere profesjonsforeninger til orde for at perinatal mental helse trenger tverrprofesjonelt engasjement.

Savner at store organisasjoner tar ansvar på psykoterapifeltet

12. januar 2023
Psykologspesialist Jørgen Flor mener det er et offentlig ansvar å følge opp pasienter som har blitt skadet av å gå i terapi. Opplysningsarbeid kan gi folk realistiske forventninger samt kunnskap om hva de ikke skal finne seg i.

Overgrep i terapeutiske relasjoner

09. januar 2023
Noen mennesker utsettes for seksuelle overgrep av sin terapeut mens de går i behandling. Det er svært belastende. For 25 år siden erfarte en psykolog hvor krevende det er å anmelde en terapeut for overgrep. Erfaringene og pengeerstatningen som ble utbetalt ble starten på Stiftelse 99, en stiftelse for pasienter og behandlere ved overgrep under terapi.