Henvisningspraksis i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?

Psykologforeningen, Norsk psykiatrisk forening og Legeforeningen ønsker velkommen til seminar om henvisningspraksis 23. mars 2023.

Praktisk informasjon og påmelding

Den 23.03.23 vil det avholdes seminar på kl. 9-12 på Legenes hus på Christiania Torv i møterommet Hippokrates. Seminaret vil også streames på legeforeningen.no og på Legeforeningens Facebookside.

Tittelen på seminaret er «Henvisningspraksis i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?»

Etter seminaret serveres lunsj i kantinen på Legenes hus for dem som er fysisk til stede.

Påmelding, både til fysisk deltakelse og til digital deltakelse på Zoom med muligheter for å stille spørsmål skjer her:

Henvisningspraksis i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt? 

Program for seminaret

Klokken 09.00-10.00

Fra forskningen. Er prioritering av henvisninger til å stole på?

Hva vet vi om kvaliteten på vurdering av henvisninger i psykisk helsevern, når det skjer uten å møte pasienten og i møte med pasienten? Kan dagens praksis fortsatt forsvares?

Sesjonen ledes av Miriam Sandvik, spesialrådgiver i fagavdelingen i Legeforeningen.

Innledere:

  • Per Arne Holman, helseøkonom, Lovisenberg diakonale sykehus.
  • Marit Nymoen, psykolog og PhD-stipendiat, Helse Fonna.

Klokken 10.00-11.00

Eksempler fra praksis. Hvor skal vi ta ressursene fra dersom alle skal vurderes i en konsultasjon?

Det er fortsatt stor variasjon i avslagsrater ved BUP og DPS, men noen har endret praksis. Hvordan har det gått? Dersom 1 av 4 (5%-50%) som i dag avvises skal vurderes i en konsultasjon; hvem skal «betale» for det? Kommer vi til å bruke mer ressurser på dem vi antar ikke har behov, på bekostning av dem som har behov?

Sesjonen ledes av Kim Edgar Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening.

Innledere:

  • Espen Aasegg Wasshaug, psykologspesialist ved BUP Øvre Romerike, AHUS.
  • Mette Camilla Moen, avdelingssjef DPS Vestfold.
  • Yngvild Arnesen, avdelingssjef/psykologspesialist ved BUP Tromsø.

Klokken 11.00-12.00:

Dersom alle tas inn, vil det øke etterspørselen slik at systemet bryter sammen?

Bør erfaringene fra studier og praksis få konsekvenser for politikk; oppdragsdokumenter, prioriteringsretningslinjer eller pasientrettigheter i psykisk helsevern? Eller kan vi regne med at fagfeltet samler seg om en ny «beste praksis»?

Sesjonen ledes av Lars Lien, leder Norsk psykiatrisk forening.

Innledere:

  • Fra Norsk forening for allmennmedisin:

Vil fastlegen slutte å praktisere portvokterrollen dersom alle henviste tas inn for vurdering?

  • Anders Malkomsen, LIS i psykiatri, Nydalen DPS og PhD-stipendiat, Seksjon for behandlingsforskning ved OUS:

Psykiatriens forventningskrise; hvem bør få starte og når bør man avslutte behandling?

  • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Psykologforeningen:

Hvor omfattende må en vurdering av behov og sykdom egentlig være?

Vel møtt til seminar!

Vil du se opptak fra seminaret?