Leger uten grenser trenger psykiatere

Hvis du er psykiater eller erfaren LIS i psykiatri, har Leger uten grenser bruk for din kompetanse flere steder i verden.
Vil du bli feltarbeider. Foto: Leger uten grenser
Leger uten grenser håper at psykiatere og LIS i psykiatri er interessert i å ta oppdrag. Foto: Leger uten grenser

Behov for psykiatere

Leger uten grenser er en internasjonal, uavhengig, medisinsk humanitær organisasjon som leverer helsehjelp til mennesker berørt av væpnet konflikt, epidemier, naturkatastrofer og andre situasjoner som truer liv og helse. Organisasjonen tilbyr hjelp til mennesker basert på behov, uavhengig av rase, religion, kjønn eller politisk tilhørighet. Organisasjonen oppgir at de

Ikke lar politiske, økonomiske eller religiøse krefter påvirke hvor de jobber.

Under Psykiatriveka i Bergen i mars i år, gjennomførte Leger uten grenser et informasjonsmøte for LIS og spesialister i psykiatri i håp om å inspirere leger i psykiatrien til arbeid for organisasjonen.

På møtet ble det informert om at det er behov for psykiatere i mange land - Jemen, Irak, Palestina, Bangladesh, Ukraina, Kenya, Sør-Sudan, Liberia, DRC, CAR, Mali, Burkina Faso, Niger, Mexico og Afghanistan.

Hvilken type ekspertise trengs

Både ferdige spesialister og LIS med erfaring er velkomne til å søke. Det er også behov for spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri. Erfaring med behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet og epilepsi er en fordel, det samme gjelder erfaring fra arbeid med migranter, flyktninger og mennesker utsatt for seksuell vold og andre traumatiske belastninger.

Arbeidet psykiatere kan bidra med inkluderer veiledning og opplæring av medisinsk/ paramedisinsk personell. Psykiatere og psykologer blir ofte ledere for virksomhet knyttet til psykisk helse.

Varighet og omfang

Leger uten grenser ønsker at helsepersonell tar oppdrag av seks måneders varighet. Helsepersonell som snakker fransk, kan også få tremåneders oppdrag, da det er stor mangel på fransktalende helsepersonell.

Når man søker jobb i Leger uten grenser, er det en forventning fra organisasjonen om at man er interessert i å ta flere oppdrag over tid.

Det kan ta noen måneder opp til ett år før man sendes ut på første oppdrag.

Rekrutteringsprosess

Leger uten grenser arrangerer informasjonsmøter som er åpne for alle interesserte. Den videre prosessen skjer ved Vurderingssenteret i Oslo. Søkerne må fylle ut spørreskjemaer og tester, og ferdigheter kartlegges.

Arbeidsbetingelser

Leger uten grenser tilbyr et inkluderende arbeidsmiljø og psykososial støtte. I løpet av en karriere innen Leger uten grenser, får man opplæring, veiledning, språkkurs og muligheter for å øve før oppdrag. Vaksinasjoner og forsikringer dekkes også.

Norsk trygderettigheter opprettholdes.

Etter oppdrag gis det støtte i prosessen med å komme tilbake.

Lønn for medarbeidere fra Norge er kr 19 768 brutto per måned.

Vil du vite mer?

Les mer på https://legerutengrenser.no/jobb-for-oss/psykiater

eller send en epost til

Rekruttering@oslo.msf.org

 

Saken er utarbeidet på bakgrunn av oversendt materiell fra Leger uten grenser.