Money, money, money – nytt nummer av The Nordic Psychiatrist

The Nordic Psychiatrist er et medlemsblad for psykiatere i de nordiske og baltiske land. Bladet ble i fjor omgjort til en nettside, noe som bidrar til økt tilgjengelighet med muligheter for deling. Den første av årets to utgivelser handler om penger og psykisk helse.
The Nordic Psychiatrist forside nr. 1 2023
The Nordic Psychiatrist forside nr. 1 2023

I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain’t it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That’s too bad. Money, money, money, always sunny, in the rich man’s world…

Teksten over er hentet fra popgruppen ABBAs kjente sang «Money, money, money».

Den innleder også det nye nummeret av The Nordic Psychiatrist.

I sin leder, skriver Hans-Peter Mofors, hovedredaktør og svensk medlem i redaksjonen (oversatt fra engelsk av u.t.):

«For mange av oss er teksten kjent. ABBAs uforglemmelige sang om drømmen om penger har for alltid satt et avtrykk i musikkhistorien. Og uten tvil spiller penger en sentral rolle i livene våre. Tilgang til penger gir frihet og trygghet. Penger er også knyttet til status, og faktisk til og med lykke. Men i akkurat passe mengde.

Som psykiatere erfarer vi at våre pasienter ofte har utfordringer knyttet til økonomi. Flere synes det er vanskelig å få endene til å møtes. Noen pasienter overforbruker i maniske faser – mens andre opplever fattigdom i andre faser. Det er ofte vanskelig å hjelpe mennesker til å oppnå god psykisk helse så lenge de sosiale og økonomiske problemene forblir uløste. Det er velkjent at personer med lavere sosioøkonomisk status har dårligere psykisk helse og kortere levealder.

Det økonomiske perspektivet gjennomsyrer også organisasjonene vi jobber i. Sjelden er det budsjettoverskudd i helsevesenet. Tvert imot er en stadig tilpasning til økonomiske kutt i utgiftene en del av hverdagen. Selv om psykisk sykelighet utgjør en stor del av sykdomsbyrden i samfunnet, tildeles psykisk helsevern en stadig mindre andel av det totale helsebudsjettet.

I hvilken grad er nivået av tildelte midler til psykisk helsevern knyttet til kvalitative utfall? Er ressurser til omsorg tilstrekkelig prioritert? I hvilken grad er private helsetjenester en ressurs? I økende grad brukes det penger på vikarer, noe som enkelte steder har ført til en lekkasje av medisinsk fagpersonell fra offentlig helsevesen. Hvordan kan kolleger motiveres til å fortsette i det offentlige systemet?

Som leger er vi alle drevet av ulik motivasjon Penger kan være en motivator for mange som velger å jobbe i det private systemet. Mens andre er drevet av altruistisk motivasjon og velger å jobbe i veldedige organisasjoner.

Tiden da farmasøytiske selskaper finansierte det meste av legenes medisinske videreutdanning er forbi. Blant våre nordiske og baltiske land brukes ulike modeller både når det gjelder resertifisering og finansiering av etterutdanning. I enkelte land er det satt av øremerkede midler. I andre er det verken midler eller krav til etterutdanning i det hele tatt. Med andre ord er forskjellene store.

Spørsmålene og problemstillingene er mange. Som vanlig deltar et stort antall kolleger som skribenter for å belyse disse perspektivene. Det er en fryd å møte positiviteten og entusiasmen til bidragsyterne når de blir bedt om å skrive for bladet! Som alltid kan du lese et sammendrag av de siste artiklene fra Nordic Journal of Psychiatry samt om historiske og kulturelle aspekter.

Og det kan også være lurt å sette av datoen for neste års nordiske psykiatrikonferanse i april 2024 som skal finne sted i Riga!

Som alltid tar jeg gjerne imot tilbakemeldinger om magasinet vårt og forslag til fremtidig innhold. Kanskje du har lyst til å bidra med noe selv?

 

Med vennlig hilsen

Hans-Peter Mofors

Ansvarlig redaktør»

Fra Norge har Npfs leder, Lars Lien, bidratt med «Social inequalities and mental health» og sammen med president i Psykologforeningen, Håkon Skard «Ethics or economy». Professor ved Handelshøgskolen BI, Linda Lai, har skrevet «Stereotyping of the poor versus the wealthy», president i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem har bidratt med «The price of a smile» og tidligere styremedlem i Npf og nåværende klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus, Andreas Ringen, har skrevet «Between budget and quality of mental health services».

Morten Selle, mangeårig leder av Spesialitetskomiteen og norsk representant i UEMS, har bidratt med "How should continuous education be funded: UEMS point of view".

I kulturdelen har Afroz Akram Shah bidratt med "From dust to gold: a reflection upon the movie "Slumdog Millionaire".

Overlege Ole Kristian Kleivenes er intervjuet om sitt arbeidsliv som vikarlege av Anne Kristine Bergem. I tillegg er det en rekke interessant bidrag fra fagpersoner i de andre nordiske landene.

 

God lesing!