Norsk psykiatrisk forening på nett

Nye og økte personalressurser i foreningen har gitt Npf mulighet til å øke aktiviteten på nett. Siste nytt er egen Instagramkonto.
Instagram sitt ikon
Npf har nå egen Instagramkonto. Foto: Alexander Shatov, Unsplash.
«Jeg oppfordrer alle medlemmer i Npf til delta i debatten om utviklingen av norsk psykiatri og bruke både nettsiden og sosiale medier. Vi vil gjerne ha tips om saker vi kan skrive om og tar imot innlegg som er av interesse for våre medlemmer.
» —Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening

«Psykiateren»

Medlemmer av Norsk psykiatrisk forening som har vært med en stund, husker at medlemsbladet «Psykiateren» kom i postkassen. Vår nylig avdøde kollega Ola Marstein var en drivkraft i arbeidet med bladet. All ære til han for engasjement og innsats gjennom mange år.

For noen år tilbake, ble bladet lagt ned i fysisk form, og medlemsinformasjon ble vedtatt overført til digitale kanaler. «Psykiateren» gjenoppstod i pdf under Ulrik Malts ledertid, men ble igjen avviklet da Lars Lien og nytt styre overtok i mai 2021. Siden da har det vært arbeidet med å vitalisere hjemmesiden og Facebooksiden til foreningen.

Selv om nettsiden primært er for medlemmer av Norsk psykiatrisk forening, har foreningen etter hvert også fått ikke-medlemmer som følgere på Facebook. Felles for de fleste som gir respons eller kommentarer der, er et engasjement for psykiatri.

Nyhetsbrev

Fra Lars Lien og sekretariatet går det også ut nyhetsbrev med ujevne mellomrom. Mellom fire og seks utsendelser i året går til alle medlemmer per epost.

Bilde av Lars Lien.
Leder av Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien, er opptatt av at medlemmene i Npf skal være kjent med arbeidet som gjøres i styret og utvalgene. Foto: Anne Kristine Bergem

Lars Lien håper at medlemmene synes det er fint å motta elektroniske nyhetsbrev med informasjon om det som foregår i foreningen.

Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening i Instagramfeeden.
Skjermdump av Npfs nye Instagramkonto

Instagram

I etterkant av årsmøtet 2023, ble det vurdert som hensiktsmessig å bruke flere ressurser på synlighetsarbeid. I den forbindelse dukket ønsket om å utvide tilstedeværelsen i sosiale medier opp. Det ble bestemt å opprette en Instagramkonto i tillegg til Facebooksiden.

Bilde av Gard Paalgard Rønnow.
Rådgiver Gard Paalgard Rønnow har sørget for at Npf er på Instagram. Foto: Legeforeningen

Npfs rådgiver i vikariat, Gard Paalgard Rønnow, tok utfordringen, og 27.april ble det første innlegget postet. Lars Lien håper medlemmer og andre interesserte har lyst til å følge Npf på Instagram også.

Både rådgiver Gard Paalgard Rønnow og nettredaktør og spesialrådgiver Anne Kristine Bergem tar imot tips til saker med interesse for psykiatere og leger i spesialisering i psykiatri. Send gjerne epost til npf@npf.legeforeningen.no.