Oslobesøk av UEMS Section of Psychiatry

UEMS, Seksjon for psykiatri, arbeider for at mennesker i Europa med psykiske lidelser skal ha et best mulig behandlingstilbud. UEMS sitt bidrag i denne sammenheng er å fremme kontinuerlig videre- og etterutdanning av psykiatere. For første gang siden 2012, er Norge vertskap når delegatene møtes.
Alle delegatene samlet på trappen foran Frognerseteren restaurant. Foto: Anne Kristine Bergem
Alle delegatene samlet på trappen foran Frognerseteren restaurant. Foto: Anne Kristine Bergem
Morten Selle stod bak innholdet i de tre dagene i Oslo, og hadde gjestfritt invitert alle hjem på fredag ettermiddag. Foto: Anne Kristine Bergem
Morten Selle stod bak innholdet i de tre dagene i Oslo, og hadde gjestfritt invitert alle hjem på fredag ettermiddag. Foto: Anne Kristine Bergem

Norsk representasjon

Morten Selle, avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus har vært norsk delegat siden 2018. Morten Hatlen kom til som norsk delegat etter at han ble leder av spesialitetskomitéen i 2023. Morten Hatlen er overlege i Helse Bergen.

Morten Hatlen sørget for at alle delegatene kom seg trygt fram mellom ulike møter og arrangementer. Foto: Anne Kristine Bergem
Morten Hatlen sørget for at alle delegatene kom seg trygt fram mellom ulike møter og arrangementer. Foto: Anne Kristine Bergem

UEMS i Oslo

Torsdag, fredag og lørdag i uke 24 møttes omkring 15 delegater fra UEMS Seksjon for psykiatri i Oslo. I tillegg var ti deltakere med digitalt. Delegatene kom fra Skandinavia, Estland, UK, Irland, Belgia, Nederland, Spania, Polen, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Malta og Tyrkia. Norsk psykiatrisk forenings representanter i UEMS, Morten Selle og Morten Hatlen, var vertskap, og gjennom tre dager sørget de for faglig og sosialt program for alle som deltok.

Leder for Npf, Lars Lien, bidro med åpningstale på Ullevål torsdag 15.juni.

I sitt innlegg tok han et historisk tilbakeblikk i tillegg til å fortelle om organisering av psykisk helsetjenester i Norge. Han la fram tall på antall psykiatere, antall senger og tall knyttet til tvangsinnleggelser, tvangsmiddelbruk, vold og trusler mot helsepersonell og samtykkebestemmelsen fra 2017. Han var også innom recoveryorientert praksis og nyere forskning i tillegg til samtidig rusmiddelavhengighet og somatisk helse for å nevne noe.

Lars Lien holdt innlegg for delegatene torsdag formiddag. Foto: Morten Selle
Lars Lien holdt innlegg for delegatene torsdag formiddag. Foto: Morten Selle

I løpet av dagen bidro også Andreas Ringen, psykiater og klinikksjef ved Oslo universitetssykehus og utdanningsansvarlig overlege, Viktoria Akre, med innlegg. Andreas Ringen fortalte om utviklingen ved OUS når det gjelder liggedøgn, ventelister, henvisninger, befolkningsvekst og forskning. Han la også fram utfordringer og dilemmaer for de europeiske kollegene.

Delegatene på Ullevål sykehus på «Visit day». Foto: Morten Selle
Delegatene på Ullevål sykehus på «Visit day». Foto: Morten Selle

Faglig påfyll

Genetikk var det faglige temaet som var satt opp på programmet i tillegg til innleggene knyttet til utdanning og fagutvikling.

– Vi la opp til en generell oppdatering om genetikk og hvor kunnskapsfeltet står. Temaet har per se ikke noe med spesialistutdanningen å gjøre, men er en påminnelse om viktigheten av at også ferdige spesialister må holde seg faglig oppdatert, sier Morten Selle.

Han er også opptatt av at erfarne kolleger alltid har noe å lære av LIS og ferske spesialister.

– Det var kollega Olav Smeland som hadde genetikkforelesningen. Han har en ph.d. og er fersk spesialist i psykiatri, forteller Morten Selle.

Smeland har blant annet publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature: Smeland, Olav Bjerkehagen & Andreassen, Ole (2022). Schizophrenia: genetic insights with clinical potential. Nature Reviews Neurology.ISSN 1759-4758. 18, s. 129–130. doi: 10.1038/s41582-021-00613-6.

Dag én ble gjennomført på Ullevål, mens dag to og tre fant sted på Legenes hus.

Sosialt kollegafellesskap

Oslo viste seg fra sin beste side i strålende sommersol, og gjestene fikk muligheten til å besøke både Lille Herbern og Frognerseteren, hvor middagene fant sted torsdag og fredag kveld.

Betydningen av UEMS

Morten Selle mener det er viktig at UEMS Section of Psychiatry avholdt møte i Norge.

– Det er med på å understreke at vi er en del av et europeisk fellesskap og at vårt fag er et internasjonalt fag med felles kunnskapsbase, med felles forståelsesmodeller og med mange felles problemstillinger. Det som går igjen er stigma og tabuer om psykisk sykdom, selv om det kan variere fra land til land, rekruttering, drift versus utdanning når det gjelder spesialistutdanningen, mener han og får støtte av Lars Lien.

Lars Lien har et stort engasjement i global mental helse. Morten Selle kan fortelle at flere og flere land i økende grad er opptatt av menneskerettigheter og reduksjon i bruken av tvang, og han opplever et høyt faglig engasjement hos alle delegatene.

Alle de europeiske kollegene er engasjerte i faget sitt, i pasientbehandling og i spesialistutdanning. UEMS Section of psychiatry arbeider for tiden med å få etablert en europeisk spesialisteksamen. Det er et spennende prosjekt som kan bidra til en felles europeisk kvalitetsheving, mener han.

Ifølge Morten Selle har andre land større grad av overordnet likhet nasjonalt, eller mere standardisering enn det vi har i Norge per i dag, også i utdanningsløpene. Særlig i Storbritannia er det tatt i bruk standardiserte metoder for evaluering av LIS.

Morten Selle tror også norske forhold kan vekke nysgjerrighet hos utenlandske kolleger.

– Det er unikt for Norge at vi har så mange psykologer som arbeider klinisk i psykiatri, og som kan fatte tvangsvedtak. Dette vekker undring og nysgjerrighet hos våre europeiske kollegaer.

 

Omfanget av psykoterapiutdanning i norsk spesialisering i form av psykoterapiveiledning og muligheten for å ha pasienter i langtidspsykoterapi under utdanningen, skiller seg fra de fleste andre land i Europa.

– Psykodynamisk tenkning virker å stå sterkere i vår spesialistutdanning, tror Morten Selle.

Inspirasjon

Morten, Selle, Morten Hatlen og Lars Lien synes alle tre at europeisk samarbeid gjennom UEMS er av stor betydning.

– UEMS har vært til stor inspirasjon i det arbeidet som er gjort med rvisjoner av spesialistutdanningen i Norge gjennom de siste ti årene, forteller Morten Selle.

Lars Lien har vært leder i Npf i litt over to år, og mener også at det har vært av stor nytte å se til UEMS.

– I foreningens arbeid med å tydeliggjøre psykiaterrollen, har både «Profile of a psychiatrist» og de syv kompetanseområdene for medisinske spesialister vært til stor inspirasjon. Vi har blant annet gjort en rekke intervjuer med kolleger som representerer de syv kompetanseområdene. Intervjuene ligger på nettsiden vår, avslutter han.