Psykiateren, episode 10: Hvorfor hjelper det å snakke om det? En samtale om psykoterapiforskning

Hvorfor hjelper det å snakke om vanskelige ting? Hva er det i terapisamtaler som er virker? Jan Ivar Røssberg og forskningsmiljøet rundt han er opptatt av slike spørsmål, og er i gang med ulike terapiforskningsprosjekter. Hør mer som det i episode ti av Psykiateren.
Bilde av Jan Ivar Røssberg.
Psykiater og professor Jan Ivar Røssberg ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, er svært engasjert i terapiforskning. Foto: Anne Kristine Bergem.

Psykoterapi er en vanlig form for behandling i psykiatrien. Hvorfor hjelper det å snakke med en terapeut? Og hvordan kan man forske på terapi? Dette og flere andre spørsmål diskuterer programleder Anne Kristine Bergem med psykiater og professor ved Universitetet i Oslo, Jan Ivar Røssberg i dagens episode av Psykiateren.