Psykiateren, episode 5: Sikkerhetspsykiatri og samarbeid

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er helt nødvendig skal mennesker med alvorlige psykiske lidelser få et verdig botilbud i egen kommune.
Bilde av Elisabeth Mork og seksjonsoverlege Live Sanderud.
Avdelingsoverlege Elisabeth Mork og seksjonsoverlege Live Sanderud jobber begge på Blakstad, Vestre Viken. De er gjester i dagens episode av Psykiateren. Foto: Anne Kristine Bergem

Episodeomtale

Også mennesker med alvorlige psykiske lidelser skal kunne bo i sin hjemkommune. God behandling av psykoselidelser, tilrettelagte boforhold og oppfølging av kompetent personell er avgjørende for at mennesker med kompliserende voldsrisiko skal bo hjemme. I denne episoden forteller avdelingsoverlege Elisabeth Mork og seksjonsoverlege Live Sanderud om samarbeid med kommunene i opptaksområdet til Blakstad, og kommer inn på både muligheter og utfordringer.