Psykiatriveka 2024

Norsk psykiatrisk forening arrangerer hvert år en ukes kurs for sine medlemmer. Da samles psykiatere og LIS fra hele landet for å få faglig påfyll og for å møte kolleger. Neste år skal Psykiatriveka være i Stavanger. Programmet er klart, og det er nå mulig å melde seg på.
Velkommen til Stavanger i uke 11. Foto: Tomas Eidsvold,  Unsplash
Velkommen til Stavanger i uke 11. Foto: Tomas Eidsvold, Unsplash

Psykiatriveka

I 2024 arrangeres Psykiatriveka for 17.gang. Siden 2006 har Veka vært et årlig samlingspunkt for leger i psykiatrien. I 2021 måtte arrangement avlyses grunnet pandemien, og i 2022 ble Veka flyttet til september, men ellers er det blitt tradisjon med Veka i uke 11. hvert år.

I tillegg til at Npf har et eget utvalg for Psykiatriveka, er det hvert år en lokal komité som deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Lokal komite har vært utmerket denne gangen også, og de har gjort mye av arbeidet med programmet, forteller leder av Utvalg for Psykiatriveka, Nora Vaag Miller.

Melissa Weibell bekrefter at lokal komité har vært aktive, og legger til:

– Vi skal også ha en del stands og presentasjoner i pausene neste år, og det er lokal komité som har organisert disse.

Vaag Miller kan fortelle at det har vært stort engasjement, men ikke de store diskusjonene om programmet.

– De store diskusjonene har vært omkring emnekurs og samarbeidet med RegUt. Vi fikk nettopp beskjed om at de ikke rekker å ha obligatoriske emnekurs for LIS på Veka i 2024. Fra 2025 håper vi det er på plass.

Weibell setter stor pris på at så mange engasjerer seg i planleggingsarbeidet.

– Vi har hatt svært mange gode forslag til programmet. Å være i lokal komité er veldig moro når det er så mange som vil være med og organisere!

Overlege Nora Vaag Miller er leder i Utvalg for Psykiatriveka. Hun jobber som overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Anne Kristine Bergem
Overlege Nora Vaag Miller er leder i Utvalg for Psykiatriveka. Hun jobber som overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Anne Kristine Bergem

Obligatoriske emnekurs

Hvordan Npf skal forholde seg til endringen i ansvar for de obligatoriske kursene som skjedde da de regionale utdanningsentraene ble opprettet, har vært diskutert gjennom lengre tid. Det har vært bekymring for at spesialister ikke skal få anledning av arbeidsgiver til å dra på Veka dersom LIS må reise på obligatoriske kurs samtidig. I dag er det også slik at inntektene for kurs for LIS tilfaller RegUt, og ikke Npf som tidligere. På årsmøtet 2023 ble det imidlertid vedtatt at de obligatoriske kursene likevel kan legges til Veka.

– Beslutningen kom fordi det er viktig og riktig å ha et kollegialt fellesskap hvor LIS og spesialister kan møtes, forteller Lars Lien.

RegUt står for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, og det er avdelingen i Helse Midt som har ansvar for spesialiseringen i psykiatri.

Les mer om RegUt

Årets program

Det er tradisjon for at utvalgene i Npf bidrar med sesjoner på Veka. Slik blir det også i 2024.

– Utvalgene er lette å be, og vi har erfaring for at de vil gjerne ønsker å ha parallellsesjoner, bekrefter både Weibell og Vaag Miller.

Melissa Weibell er spesielt stolt over å ha fått Rob McCutcheon fra Canada og Alan Young fra Kings College, England, til Veka.

– Jeg hørte Rob McCutcheon på en konferanse i Canada i fjor vår og synes det er veldig kjekt at han kommer til Veka. Gruppen hans har utviklet et verktøy som skal gjøre det enklere å velge riktig antidepressivum eller antipsykotikum med tanke på bivirkningsprofil. Det er et foredrag jeg ser fram til.

Melissa Weibell er i lokal komite. Til vanlig arbeider hun som avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus. Weibell er også styremedlem i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Privat
Melissa Weibell er i lokal komite. Til vanlig arbeider hun som avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus. Weibell er også styremedlem i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Privat

I 2015 hadde leger i Stavangerpsykiatere laget underholdningsfilm til festmiddagen, «Psykiateren – idiot eller superhelt». Blir det film denne gangen?

– Det er meget mulig. Kom, så får dere se, smiler Vaag Miller.

Weibell røper litt mer.

– Naturligvis blir det film, lover hun.

Les programmet i sin helhet

Npf på Veka

Lars Lien, leder i Npf skal være til stede hele Veka.

– Psykiatriveka er et viktig arrangement. I tillegg til å få faglig påfyll og inspirasjon, ser jeg fram til å møte kolleger fra hele landet. Veka er jo selve møteplassen for oss som er opptatt av og jobber i norsk psykiatri. Jeg håper så mange som mulig melder seg på!

Han oppfordrer også medlemmene til å planlegge deltakelse til at de får med seg styrets time og årsmøtet på onsdagen.

– Årsmøtet er foreningens øverste organ, og som forening trenger vi oppslutning på årsmøtet og aktiv deltakelse knyttet til de beslutningen som skal tas.

Tema for styrets seminar er klart.

– Temaet blir historien, identiteten og fremtiden for norske psykiatere. Shahram Shaygani, medlem i styret, skal innlede.

Også temaet for styrets time er bestemt.

– Ja, da blir overskriften «Pilleskam; hvorfor tok vi det opp og hva lærte vi?» 

Melissa Weibell er i lokal komite. Til vanlig arbeider hun som avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus. Weibell er også styremedlem i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Privat
Lars Lien ser fram til en uke i Stavanger med kolleger fra hele lander. Foto: Anne Kristine Bergem

Norsk psykiatrisk forening, Utvalg for Psykiatriveka og lokal komité ønsker alle medlemmer velkommen til Stavanger i uke 11, 2024.