Starten på et nasjonalt nettverk for perinatal mental helse?

I mange land er perinatal psykiatri et eget fagfelt. Slik er det ikke i Norge. Landsforeningen 1001 dager tar sammen med flere profesjonsforeninger til orde for at perinatal mental helse trenger tverrprofesjonelt engasjement.
Gruppe psykiatere samlet på Legenes hus,
En engasjert gruppe mennesker var samlet til møte på Legenes hus den 13.januar 2023. Tema for møtet var de 1001 første viktige dagene. Foto: Den norske legeforening

1001 dager

1001dager er tiden fra unnfangelse til barnet er fylt to år.

For mere faglig påfyll om tematikken, se siste utgave av The Nordic Psychiatrist.

Venstrepolitikeren Abid Raja la høsten 2022 fram et representantforslag om at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om forebygging i barns liv og foreldres psykiske helse fra unnfangelse til barnet fyller to år. Denne tidsperioden er beregnet til 1001 dager. Representantforslaget kan leses her. 

Det ble avholdt en minikonferanse på Stortinget 12.januar som en oppfølging av dette forslaget. Den engelske perinatalpsykiatereren Alain Gregoire var sammen med Home Start familiekontakten, en jordmor, generalsekretær i Landsforeningens 100-dager og flere politikere invitert til å holde innlegg den 12.

Npf var invitert til å delta på konferansen av Landsforeningen 1001 dager.

Bilde av minikonferanse på Stortinget.
Det var ikke en eneste ledig plass på minikonferansen på Stortinget, Håpet er at engasjementet er like stort når det kommer til handling. På bildes sees saksordfører Irene Ojala fra partiet Pasientfokus. Generalsekretær Lena Yri Engelsen og Alain Gregoire. Foto: Anne Kristine Bergem.

Møte på Legenes hus

Det var også Landsforeningen 1001-dager som hadde fløyet Gregoire til Norge for deltakelsen på minikonferansen. Perinatalpsykiateren hadde anledning til å utvide Norgesbesøket med en ekstra dag. For mange vil Alain Gregoire være kjent fra den britiske BBC-dokumentaren fra noen år tilbake, kalt «My Baby, Psychosis and me».

Norsk psykiatrisk forening var vertskap for et miniseminar på Legenes hus den 13.

Alain Gregoire anbefaler etablering av en nasjonal allianse hvor brukerorganisasjoner og profesjonsorganisasjoner står sammen.
Alain Gregoire anbefaler etablering av en nasjonal allianse hvor brukerorganisasjoner og profesjonsorganisasjoner står sammen. Foto: Anne Kristine Bergem.

Møtet på Legenes hus var en oppfølging av det som ble lagt fram på møtet på Stortinget i form av at ulike fagpersoner og personer fra brukerorganisasjonen kom sammen for å diskutere hva miljøene selv kan gjøre for å øke oppmerksom omkring tematikken og framfor alt arbeide for at familier skal få et bedre oppfølgingstilbud i de 1001 viktige dagene.

Det ble gjort opptak av innleggene til Lars Lien, Alain Gregoire, Malin Eberhard-Gran og Lena Yri Engelsen, som kan sees her:

Leder av psykiatrisk forening, Lars Lien, ga i sin åpningshilsen uttrykk for at voksenpsykiatere må engasjere seg sammen med andre aktuelle fagpersoner.

I møtet var det deltakere fra spesialitetene pediatri, voksenpsykiatri og samfunnsmedisin i tillegg til flere erfarne psykologspesialister fra RBUP, psykologisk institutt, NTNU, Vestre Viken hf og generalsekretær og styremedlemmer i Landsforeningen 1001 dager. Flere fagmedisinske foreninger var invitert.

Bilde av Lars Lien som er leder i Norsk psykiatrisk forening.
Leder i Npf, Lars Lien åpnet møtet. Foto: Anne Kristine Bergem

Møtet endte med enighet om videre nettverksbygging og utforskning av mulighetene for samarbeid, men er foreløpig ikke konkretisert ytterligere.