Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Depresjon hos eldre – elæringskurs godkjent for psykiatere!

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget et e-læringskurs om depresjon hos eldre. Kurset er godkjent med 8 timer for etterutdanningen hos spesialister i psykiatri.
20. mai 2021
En eldre herre som sitter på hjørnet av en seng og ser ut vinduet. Foto: Istockphoto.com
Lær om depresjon hos eldre. Foto: Istockphoto.com

Kurset dekker viktige temaer, som systematisk kartlegging og diagnostisering, samtaleteknikker og kognitiv terapi, medikamentell behandling og ECT, brukerperspektiv og betydningen av sosial kontakt og fysisk aktivitet.

Kurset er bygget opp i 11 korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Alle modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave.

Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøve.

Kurset er gratis.