Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress

16.-17. september 2021 avholdes Eumass-europeisk trygdemedisinsk kongress digitalt.

Kongressen innehar flere temaer knyttet til psykisk helse og arbeid, og det er gitt forhåndsgodkjenning for 12 timer for spesialisters etterutdanning.