Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

God jul!

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og andre med interesse for arbeidet i Norsk psykiatrisk forening.
20. desember 2021
NPF ønsker medlemmer, samarbiedspartnere og følgere god jul, med et stearinlys som bakgrunn. Foto: Unsplash.com Fotograf:Jessica Delp
NPF ønsker medlemmer, samarbiedspartnere og følgere god jul, med et stearinlys som bakgrunn. Foto: Unsplash.com Fotograf: Jessica Delp
Lars Lien. Foto: Norsk psykiatrisk forening
Lars Lien. Foto: Norsk psykiatrisk forening.

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for gode møter, samtaler og engasjement fra alle jeg har hatt gleden av å ha kontakt med fra jeg tiltrådte som leder av foreningen 1.mai i år. En særlig takk går til alle som gjennom frivillig innsats bidrar i styret og utvalgene i foreningen. Uten dere, ingen forening.

Jeg vil også sende en hilsen og en takk til alle kolleger rundt om i Norge som hver dag går på jobb for å bidra i utredning, behandling og oppfølging av mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp og støtte i psykisk helsevern. Jeg vet dere er for få og at mange av dere har for stor arbeidsbelastning. Rekruttering og å beholde dyktige fagfolk er blant foreningens viktigste saker for tiden, og gjennom samarbeid med Legeforeningen sentralt vil dette arbeidet fortsette i 2022.

Alle har en psykisk helse, og psykisk helse og psykisk lidelse er temaer som berører og engasjerer alle. Men selv om vi har et godt helsevesen i Norge, nås ikke alle med nødvendig og tilstrekkelig hjelp. Sammen med andre fag- og profesjonsforeninger, bruker- og pårørendeorgansisasjoner vil Npf fortsette å komme med faglige innspill til sentrale beslutningstakere slik at vi kan videreutvikle et psykisk helsevern som tilbyr god og riktig behandling i tett samarbeid med menneskene i behov av behandling og deres pårørende.

Også denne julen og inngangen til det nye året preges av koronaviruset. Vi heier på våre kolleger i prehospitale tjenester, akuttmottak og intensivavdelinger som er i beredskap for oss alle gjennom julehøytiden, og for alle som er på jobb for andre.

Med ønsker om en meningsfull julehøytid til alle

fra

Lars Lien
Leder, Norsk psykiatrisk forening