Ikke noe stasbudsjett

Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, er ikke imponert over satsingen innen psykisk helse.
Bilde av Lars Lien.
Lars Lien mener statsbudsjettet har mange mangler. Foto: Anne Kristine Bergem

«Magert og spredt på veldig mange områder», sa Lars Lien i et intervju med Dagens Medisin like etter budsjettframlegget. Det holder han fast på etter å ha tenkt i noen dager.

Han mener at «psykisk helse» fremdeles blir en sekkebetegnelse på alt og ingenting, og at differensiering må til. -Det må komme tydeligere fram hvilken oppgavefordeling det skal være mellom kommunene og førstelinjen på den ene siden og spesialisthelsetjenesten på de andre, mener han.

Videre er han opptatt av at bolig og arbeid bør være en helt selvfølgelig del av tilbudet til denne pasientgruppen. – Det hjelper ikke med noen ukers opphold i en døgnavdeling hvis du ikke vet hvor du skal sover når du kommer ut, slår han fast. Lien er i tillegg til å være psykiater, spesialist i samfunnsmedisin. Han er bekymret over økt sosial ulikhet, og mener at økte strømpriser og vanskelige økonomiske tider må tas med i planleggingen.

Han skulle ønske helseministeren viste større vilje til å satse på de aller sykeste. -En virkelig opptrapping og opptrappingsplan for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og samtidig rusmiddelavhengighet er sårt tiltrengt, mener Lien.

Lars Lien er også bekymret for rekrutteringen av psykiatere. -Skal vi ha en god spesialisthelsetjeneste, trenger vi spesialister. Det må også være et satsningsområde. Spesialister ønsker å jobbe i avdelinger hvor det er rammer til å gjøre en god jobb i et solid kollegialt fellesskap.

Sammen med, Psykologforeningen, Tannlegeforeningen og flere samarbeidspartnere innad i Legeforeningen har Npf frontet behovet for at pasienter med alvorlige psykiske lidelser må få bedre tilgang både til somatiske helsetjenester, tannhelsetjenester og fastlege. -Dessverre er det slik at for mange er både økonomien i seg selv og et kronglete byråkratisk system et stort hinder for god oppfølging, sier Lien.

Lars Lien håper at Stortinget ser at mennesker med alvorlige psykiske lidelser må slippe egenandeler både hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten, samt at tannbehandling og ivaretakelse av oral helse på samme måte må være lett tilgjengelig både økonomisk og i praksis.