Innholdsrike uker for Norsk psykiatrisk forening

Mental Helse valgte ny landsleder denne helgen. Norsk psykiatrisk forening gratulerer Ole Marius Minde Johnsen med vervet og ser fram til samarbeid. Lars Liens hilsen til Mental Helses landsmøte var et av høydepunktene for Npfs leder disse siste ukene.
Nyvalgt leder av Mental Helse, Ole Marius Minde Johnsen. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy, Mental Helse
Nyvalgt leder av Mental Helse, Ole Marius Minde Johnsen. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy, Mental Helse

Mental Helses landsmøte

Fredag 18. til søndag 20. november ble Mental Helses landsmøte 2022 gjennomført. I tillegg til valg av ny landsleder, vedtok Mental Helse sin strategi for de neste ti årene. Lars Lien bidro med en åpningshilsen.

Lars Lien hilste Mental Helses landsmøte fra storskjerm. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy, Mental Helse
Lars Lien hilste Mental Helses landsmøte fra storskjerm. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy, Mental Helse

Norsk psykiatrisk forening og Mental helse har hyppig kontakt og godt samarbeid. På Arendalsuka i august i år stilte leder av Npf og leder i Mental helse, Jill Arild på flere arrangementer sammen. Lars ser fram til å samarbeid med ny leder og sender sine gratulasjoner.

Mer om landsmøtet kan leses på Mental Helses hjemmeside.

Hilsenen til landsmøtet var det siste oppdraget for Lars Lien i løpet av to innholdsrike uker. Hilsenen kan sees her:

Debatt på KÅKÅ

Første uken i november ble den årlige konferansen Schizofrenidagene gjennomført i Stavanger, og leder av Norsk psykiatrisk forening var invitert til å delta i to debatter under konferansen.

Debatten på onsdagen omhandlet spørsmålet om personlighetsforstyrrelsesdiagnosene bør fjernes. Åse Line Baltzersen fra Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og psykologspesialist Dag Nordanger var to av de andre deltakerne. I panelet var det enighet om at personlighetsforstyrrelsesdiagnosene kan være stigmatiserende, også innenfor psykisk helsevern, men at diagnosene er nyttige i arbeidet med å gi mennesker riktig behandling.

-Vårt ansvar som behandlere er å ikke se den «emosjonelt ustabile», men mennesket bak diagnosen. Mennesker som bærer på håpet om å få hjelp for sine plager, kommenterer Lars Lien etter debatten.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning arrangerer hvert år Schizofrenidagene i Stavanger. Foto: Anne Kristine Bergem
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning arrangerer hvert år Schizofrenidagene i Stavanger. Foto: Anne Kristine Bergem

Siste kvelden var han en av deltakerne i debatten «Diskriminerer forsikringsbransjen personer med psykisk uhelse?» på KÅKÅ kverulantkatedralen.

Også denne debatten var preget av enighet.

-Helseforsikring er noe som forsikringsselskapene bruker for å dempe vår angst, men velferdsstaten tar hånd om oss, mener Lars.

Han mener at sosioøkonomisk ulikhet er en av vår tids største helseutfordringer. Det er mennesker som allerede har fast og sikker inntekt som tilbys helseforsikringer fra arbeidsgiver, ikke dem som hadde trengt det mest. Et annet tema som ble berørt i debatten, var at helseforsikringer også kan bidra til overbehandling fordi det er en «kjøpt og betalt-tjeneste».

I møte med mennesker med psykiske lidelser er hans erfaring at mange av dem må levere mer omfattende dokumentasjon enn andre i møte med forsikringsbransjen.

-Det er ikke lov å diskriminere på bakgrunn av diagnose. Mennesker som opplever slik diskriminering, bør melde i fra til likestillingsombudet, oppfordrer Lars Lien.

Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien er opptatt av å arbeide for å minske sosioøkonomisk ulikhet. Foto: Anne Kristine Bergem

Undervisning av kommende kolleger

Samme uke rakk Lars også en tur til Røros for å forelese for LIS på grunnkurs. Slike oppdrag er ikke en del av jobben som leder for Npf, men skal LIS få den utdanningen de skal ha, trenger regionalt utdanningssenter og kurslederne at erfarne kolleger stiller opp for å dele sin kunnskap. Temaet han foreleste om på delkurs III på Røros var samfunnspsykiatri. Han deltok også i en samtale om hvordan det er å være psykiater. Flere av styremedlemmene i Npf er etterspurte foredragsholdere på grunnkurs for LIS. Oppgavene tar de i likhet med andre psykiaterkolleger på seg i tillegg til jobb og styreverv.

Møter på rekke og rad

Uke 46 ble det første møtet i utvalget som skal se på tematisk organisering av psykisk helsevern gjennomført. Lars opplevde møtet som godt, og synes det er spennende å se om det blir mulig å bryte noen grenser. Han har ikke anledning til å røpe så mye fra utvalget, men deler et ønske han har for arbeidet:

-Jeg håper vi kan få til bedre samarbeid mellom aktørene i psykisk helsevern, og ikke minst en klarere arbeidsdeling på tvers, sier Lars.

Norsk psykiatrisk forenings eget utvalg, Utvalg for rettspsykiatri avholdt også møte denne uken. 16.november ble det gjennomført et faglig møte med tema samhandling mellom politi og helsevesen ved tvang i psykiatrien. Pål Iden fra UKOM, politijurist Kai Spurkland, paramedisiner og Ph.d.-stipendiat fra OsloMet, Nina Thorvaldsen, politijurist Siri Weisæth og psykiater Randi Rosenqvist deltok. Møteleder var Niclas Halvorsen fra Utvalg for rettspsykiatri. Lars Lien holdt åpningsinnlegget.

Møteleder og paneldeltakere samlet på Legenes hus til debatt 16.november. Foto: Privat
Møteleder og paneldeltakere samlet på Legenes hus til debatt 16.november. Foto: Privat

Tematikken har vært oppe flere ganger tidligere, men nytt i dette møtet var deltakelse av ambulansetjenesten. Paneldeltaker Nina Thorvaldsen hadde tidligere i høst en kort rapport på trykk i Tidsskriftet om bruk av tvang under ambulansetransport og er i gang med et Ph.d.-prosjekt om samme tematikk.

Torsdag 17.november var Lars invitert til møte i Oslo Legeforening om sykehusbygg, og deltok digitalt. Foto: Lars Lien
Torsdag 17.november var Lars invitert til møte i Oslo Legeforening om sykehusbygg, og deltok digitalt. Foto: Lars Lien

Temaer knyttet il psykisk helse er mere aktuelle enn noen gang, og Npf engasjerer seg bredt. Kolleger som kunne tenke seg å stille til valg til styre eller utvalg, kan sende en epost til npf@npf.legeforeningen.no så videresendes den til leder av valgkomiteen.