Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Lars Lien, ett år inn i lederperioden

Årsmøtet for 2022 ble gjennomført digitalt den 16.mars, og med det var ett år gått siden Lars Lien ble valgt til leder for Norsk psykiatrisk forening.
29. mars 2022
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem/Norsk psykiatrisk forening
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem/Norsk psykiatrisk forening

Nå er årsmøtet for 2022 – ditt første som leder – gjennomført, og du har snart lagt bak deg ett år som leder i Norsk psykiatrisk forening. Trives du med vervet?

- Ja, jeg trives veldig godt. Jeg opplever at det var riktig tid for meg å komme inn i vervet på. Det har vært mange spennende saker det siste året det har vært lett å engasjere seg i og som har løftet og synliggjort fagfeltet. I tillegg opplever jeg at kollegene i styret, utvalgene og kjernegruppen av rådgivere i Legeforeningen er dyktige og hyggelige mennesker jeg trives godt å samarbeide med.

Mange av medlemmene i foreningen begynner å kjenne deg litt gjennom ulike møtepunkter og fra oppslag i media, men kan du fortelle litt mer om din tidligere yrkeskarriere og hva du har gjort fram til nå?

- Etter å ha avsluttet studiene i Tromsø ble jeg kommunelege og helsesjef i Lebesby kommune på Finnmarkskysten hvor jeg var i tre år. Deretter gikk turen til Namibia hvor jeg arbeidet med barnehelseprogrammer for Verdens helseorganisasjon (WHO) i to år. Tilbake i Norge var jeg i korte perioder hos Fylkeslegen i Innlandet, og i psykiatrien. Jeg fikk deretter muligheten til å være direktør for Sanderud sykehus i fem år før jeg tok en mastergrad i helseøkonomi i London.  Etter det fulgte to år i NORAD.

- Vel hjemme i Norge igjen tok jeg fatt på både spesialisering i psykiatri og forskningsaktivitet som ledet til doktorgrad i 2006. Etter det fulgte stillinger som instituttleder og forskningsleder ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS). Jeg rakk å få med meg et års vikariat som klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved OUS før jeg landet på Hamar som leder for den nyopprettede nasjonale kompetansetjeneste for ROP lidelser, NKROP. Den stillingen hadde jeg i flere år og kombinert den med professorat på Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø samt klinisk arbeid i Karasjok. 

Du har en innholdsrik karriere og bred erfaringen som helt sikkert kommer godt med i ledervervet i Npf. Hva har du brukt det siste året på, og hva er du mest fornøyd med å ha fått til?

- Jeg er mest fornøyd med å ha ha påbegynt arbeidet med en strategi- og handlingsplan for styret og at vi har utarbeidet en kommunikasjonsplan. Jeg er glad for at vi i februar fikk sendt ut det første nyhetsbrevet til alle medlemmer, og jeg er også fornøyd med at vi har fått en mer levende hjemmeside. Både aktiviteten på nettsiden og bidrag i media deles også på FB siden vår. Jeg synes det er fint at vi har gjort Norsk psykiatrisk forening mer synlig både for medlemmene, men også utad. - Samarbeidet med andre organisasjoner som Rådet for psykisk helse, Mental helse og ikke minst Psykologforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har vært og er viktig. Det er et samarbeid jeg ønsker å videreutvikle, og ser også muligheten for samarbeid med flere aktører i tiden som kommer.

Psykisk helse er et tema som stadig er oppe i mediene. Vinklingene varierer, men det er liten tvil om at psykisk helse og uhelse engasjerer folk. Hvilke utfordringer mener du er størst for psykisk helsevern generelt framover, og for profesjonen psykiatere spesielt?

- Vi som profesjonsforening, helseforetakene og samfunnet forøvrig har for tiden en stor felles utfordring, og det er å rekruttere psykiatere til den offentlige spesialisthelsetjenesten og å beholde dem. Det er viktig å legge forholdene til rette for at psykiatere trives i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Jeg mener også at det er behov for å reversere nedbyggingen av antall sengeplasser i psykisk helsevern. Ikke minst trenger vi bedre samhandling på alle nivåer rundt de dårligste pasientene. 

Det er liten tvil om at det er nok utfordringer å ta fatt i. Har du noen konkrete planer for hva du ønsker å bruke posisjonen din til det neste året?

-Jeg ønsker å bidra til å fremme faget vårt – psykiatri - og håper å få til gode samtaler om hva og hvordan psykiatere kan bidra til en god offentlig helsetjeneste.