Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Lars Lien på Landsstyremøtet i Stavanger

Legeforeningens landsstyremøte er i gang i Stavanger. Npf er med.
1. juni 2022
Bilde av Lars Lien og Marian Hussein.
Lars Lien og Marian Hussein, stortingsrepresentant for SV.

I en stor debatt på landsstyremøtet, hvor  Ingvild Kjerkol (Ap), Tone WilhelmsenTrøen (H), Bård Hoksrud (Frp) og Marian Hussein (SV) deltok, stilte leder av Npf, følgende spørsmål:

«Det er en betydelig redukasjon i antall senger og stadig kortere liggetid i psykiatrien. Nå bygges det nye sykehus hvor det planlegges ytterligere nedbygging av senger,  og byggene til psykiatrien er ofte de siste som settes opp - om det er penger igjen på budsjettet.

I mens står gamle bygninger på vakre tomter og forvitrer. Bygningsmasse og tomter brukes til å finansiere  bygg for somatikken. Hva vil politikere gjøre for å hindre at psykisk helse på nytt kommer bakerst i køen?»

Svarene fra samtlige politikere viste at var de forstår alvoret, og at nedbyggingen må stanses. Det var også ønske om å se på endringer i prioriteringer av bygg.

31.05.2022

Lars Lien for anledningen i Trondheim