Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Ny bok om integrert behandling av rus og psykiske lidelser

Ved siden av å være leder i Norsk psykiatrisk forening, er Lars Lien faglig rådgiver ved NKROP. Han er redaktør av boka «Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser» som kommer i april.
7. mars 2022
Bilde av redaktørene av boka: f.v. Lars Lien og Tore Willy Lie.
Redaktørene av boka: f.v. Lars Lien og Tore Willy Lie. Foto: Helge Toft/NKROP

I slutten av april kommer det en ny bok på Fagbokforlaget. Redaktører er Lars Lien og Tore Willy Lie, begge fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Lars Lien kjenner vi som leder av Norsk psykiatrisk forening. Han var tidligere leder på NKROP, og har fremdeles en fagrådgiverstilling der. På spørsmål om hvordan arbeidet med denne nye boka kom i stand, svarer Lars Lien at de på NKROP så at det manglet en bok som tar utgangspunkt i det som den største svikten i oppfølgningen av denne gruppen pasienter. Han mener at mangelen på samhandling, både horisontalt og vertikalt når det gjelder koordinering og integrering av tjenestene er et stort problem.  

Omslaget av den nye boka som kommer 26.april.
Omslaget av den nye boka som kommer 26.april. Foto: Fagbokforlaget.

Med boka «Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser» ønsker redaktørene at alle som arbeider med mennesker med en kombinasjon av rus og psykiske lidelser og deres pårørende skal la seg inspirere til bedre samhandling. Håpet er at mennesker med egne erfaringer, enten nåtidige eller tidligere og deres familier også vil ha glede av å lese boka. Lien sier videre at boka kan leses som en lærebok - den inneholder kapitler som dekker det meste av det som er nødvendig av pensum på alle typer utdanninger studenter trenger for å kunne gi god behandling til pasienter med ROP lidelser, men at den også kan brukes i internundervisning for ansatte i helse og sosialtjenesten. Boka har oppsummeringsavsnitt på slutten av alle kapitler, og det er rikelig med refleksjonsspørsmål å ta utgangpunkt i for leserne.  

Tore Willy Lie supplerer:
– Her er det noe relevant for alle profesjoner, både ferskinger og for de som kjenner til ROP-feltet. Jeg vil si det er en praksisnær basislærebok. Vi håper boka vil bidra til inspirasjon og refleksjon. Vi forsøker å samle fagfeltet på tvers av tjenestenivå og profesjoner. Sammen lykkes vi best!

Boka inneholder 16 kapitler, som alle tilbyr anbefalt litteratur og nettressurser som "ekstramateriale". Bidragsytere er Lars Linderoth, Karl Petter Gjeterud, Therese Bekkevold, Grethe Breirem-Sveen, Mads Johansen, Kenth Solem, Jørgen Bramness, Anne Høye, Torgeir Gilje Lid, Bjørn Stensrud, Jan Aasen, Solveig Klæbo Reitan, Anne Signe Landheim, Hanne Clausen, Sigrun Odden, Anne Kristine Bergem (med bidrag fra Pårørendesenteret), Henning Pettersen, Ole Petter Askheim, Ruth Marie Stensland Donovan og Eva Brekke.

Psykiater Jan Olav Johannessen har fagfellevurdert manuset.