Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Perinatal mental helse

1001 dager er antallet dager fra unnfangelse til barnet er to år. Psykiske lidelser hos mor er ikke uvanlig i denne perioden. Mental helse under svangerskap og etter fødsel er temaet for årets 2.utgave av The Nordic Psychiatrist.
13. desember 2022
The Nordic Psychiatrist, Issue 2, 2022.
The Nordic Psychiatrist Issue 2/2022 er nå tilgjengelig på nett. Foto: Jonathan Borba.

Denne utgaven av The Nordic Psychiatrist markerer medlemsbladets tiårsjubileum.  Bladet har blitt publisert to ganger i året siden 2012, og gis ut i samarbeid mellom de baltiske og de nordiske land.

Dette årets andre utgave ble planlagt i Brügge i september, og er blitt til gjennom bidrag fra fagpersoner i alle våre samarbeidsland.

På bildet er redaksjonen for utgave nummer to: Ramune Mazaliauskiene fra Litauen, Marianne Kastrup fra Danmark, Hans-Peter Mofors fra Sverige, Anne Kristine Bergem fra Norge og Páll Matthíasson fra Island. Foto: The Nordic Psychiatrist.
På bildet er redaksjonen for utgave nummer to: Ramune Mazaliauskiene fra Litauen, Marianne Kastrup fra Danmark, Hans-Peter Mofors fra Sverige, Anne Kristine Bergem fra Norge og Páll Matthíasson fra Island. Foto: The Nordic Psychiatrist