Perinatal mental helse

1001 dager er antallet dager fra unnfangelse til barnet er to år. Psykiske lidelser hos mor er ikke uvanlig i denne perioden. Mental helse under svangerskap og etter fødsel er temaet for årets 2.utgave av The Nordic Psychiatrist.
The Nordic Psychiatrist, Issue 2, 2022.
The Nordic Psychiatrist Issue 2/2022 er nå tilgjengelig på nett. Foto: Jonathan Borba.

Denne utgaven av The Nordic Psychiatrist markerer medlemsbladets tiårsjubileum.  Bladet har blitt publisert to ganger i året siden 2012, og gis ut i samarbeid mellom de baltiske og de nordiske land.

Dette årets andre utgave ble planlagt i Brügge i september, og er blitt til gjennom bidrag fra fagpersoner i alle våre samarbeidsland.

På bildet er redaksjonen for utgave nummer to: Ramune Mazaliauskiene fra Litauen, Marianne Kastrup fra Danmark, Hans-Peter Mofors fra Sverige, Anne Kristine Bergem fra Norge og Páll Matthíasson fra Island. Foto: The Nordic Psychiatrist.
På bildet er redaksjonen for utgave nummer to: Ramune Mazaliauskiene fra Litauen, Marianne Kastrup fra Danmark, Hans-Peter Mofors fra Sverige, Anne Kristine Bergem fra Norge og Páll Matthíasson fra Island. Foto: The Nordic Psychiatrist