Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Psykiatri og prioritering av Covid-19 vaksine

Pasienter med kroniske alvorlige psykiske lidelser bør prioriteres ved begrenset tilgang på vaksiner for Covid-19. Ved samtidig somatisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes og lungesykdommer forsterkes denne indikasjonen.
19. februar 2021
En kvinne som får vaksine. Foto: Istockphoto.com
En kvinne som får vaksine. Foto: Istockphoto.com

I allmennpraksis har anslagsvis halvparten av pasienter med psykiske lidelser samtidig somatisk sykdom. Samsykeligheten øker med alderen og er høyest blant pasienter som behandles i spesialisttjenesten. Norske undersøkelser bekrefter internasjonale funn som viser at det er 5-7 ganger øket dødelighetsrisiko av alvorlige psykiske lidelser i forhold til befolkningen generelt. Den høyeste dødeligheten finner man blant pasienter med schizofreni og rusmiddelmisbrukere, ev. kombinasjon av disse to forhold. Den økede dødelighetsrisiko er øket for begge kjønn og i alle aldersgrupper. Årsakene er spesielt hjertekarsykdommer og lungesykdommer hvilket er særlig relevant i COVID-19 sammenheng.

Ved schizofreni er den økede risikoen for lungesykdommer sterkt forbundet med schizofrenienes patofysiologi per se og ikke bare røking eller lite mosjon. Pasienter som lider av schizofreni, har en signifikant lavere lungefunksjon enn kontrollpersoner selv når man kontrollerer for røking og andre konfundere. Denne pasientgruppen har også større forekomst av lungesykdommer som astma, KOLS og pneumoni. Pasienter som lider av schizofreni i aldersgruppene 10–39 år og 40–49 år har henholdsvis åtte og fem ganger større risiko for å dø av respiratoriske årsaker.

Samlet sett tilsier disse forhold at ved begrenset tilgang på vaksiner, bør pasienter med kroniske alvorlige psykiske lidelser, og da spesielt lidelser innen det schizofrene spektrum prioriteres. Indikasjonen forsterkes hvis det samtidig foreligger somatisk samsykelighet, spesielt hjerte-kar sykdom; diabetes og lungesykdommer. Da det ved schizofreni er øket dødelighet i alle aldre, virker det ikke naturlig å ha en aldersbegrensning i denne sammenheng. Tallmessig kan dette utgjøre omkring 20.00 – 30.000 personer.

[1] Lett forkortet versjon av innspill til Folkehelseinstituttet.

Referanser

Asadi-Pooya AA, Simani L. Central nervous system manifestations of COVID-19: A systematic review. J Neurol Sci. 2020 Jun 15;413:116832. doi: 10.1016/j.jns.2020.116832

Banerjee D, Rai M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. Int J Soc Psychiatry. 2020 Sep;66(6):525-527. doi: 10.1177/0020764020922269.

Brooks S, Webster R, Smith L, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it:  rapid review of the evidence. Lancet, 395 (2020), pp. 912-920

Brown SM, Wilson EL, Presson AP, et al. Understanding patient outcomes after acute respiratory distress syndrome: identifying subtypes of physical, cognitive and mental health outcomes. Thorax
thoraxjnl 2017–210337. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210337

Carney C P, Jones L, Woolson R F. Medical comorbidity in women and men with schizophrenia: a population-based controlled study. J. Gen. Intern. Med. 2006; 21, 1133–1137. doi: 10.1111/j.1525- 1497.2006.00563.x

Clark SR, Warren NS, Kim G, et al: Elevated clozapine levels associated with infection: a systematic review. Schizophrenia Research. 2018; 192:50-5 

Dubey S, Biswas P, Ghosh R, Chatterjee S, Dubey MJ, Chatterjee S, Lahiri D, Lavie CJ. Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes Metab Syndr. 2020 Sep-Oct;14(5):779-788. doi: 10.1016/j.dsx.2020.05.035.

Eakin MN, Patel Y, Mendez-Tellez P, et al Patients' Outcomes After Acute Respiratory Failure: A Qualitative Study With the PROMIS Framework. Am J Crit Care 2017; 26:456–465. doi: 10.4037/ajcc2017834

Heiberg IH, Jacobsen BK, Nesvåg R, Bramness JG, Reichborn-Kjennerud T, Næss Ø, Ystrom E, Hultman CM, Høye A. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. PLoS One. 2018 Aug 23;13(8):e0202028. doi: 10.1371/journal.pone.0202028

Heiberg IH, Jacobsen BK, Balteskard L, Bramness JG, Naess Ø, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Hultman CM, Nesvåg R, Høye A. Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in
individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2019 Jun;139(6):558-571. doi:  10.1111/acps.13017.

Heiberg IH, Nesvåg R, Balteskard L, Bramness JG, Hultman CM, Naess Ø, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Jacobsen BK, Høye A. Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2020  May;141(5):439-451.

Kawohl W, Nordt C. COVID-19, unemployment, and suicide. Lancet Psychiatry. 2020 May;7(5):389-390. doi: 10.1016/S2215 0366(20)30141-3

Kamdar BB, Sepulveda KA, Chong A, et al. Return to work and lost earnings after acute respiratory distress syndrome: a 5-year prospective, longitudinal study of long-term survivors. Thorax 2017; 73:thoraxjnl–2017–210217–133. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210217

Li L. Challenges and Priorities in Responding to COVID-19 in Inpatient Psychiatry. Psychiatr Serv. 2020  Jun 1;71(6):624-626. doi: 10.1176/appi.ps.202000166

Malt EA, Juhasz K, Malt UF, Naumann T. A Role for the Transcription Factor Nk2 Homeobox 1 in Schizophrenia: Convergent Evidence from Animal and Human Studies. Front Behav Neurosci. 2016 Mar 30;10:59. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00059

Ringen PA, Eien EN. Litteraturgjennomgang ved COVID-19: Psykiske helseplager og psykologiskpsykiatriske tiltak ved alvorlige epidemier. Helse Sør-Øst. April 2020: 

Partti K, Vasankari T, Kanervisto M, Perala J, Saarni S I, Jousilahti P, et al. Lung function nd respiratory diseases in people with psychosis: population-based study. Br. J. Psychiatry 2015; 207, 37–45. doi: 10.1192/bjp.bp.113.141937

Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, Zandi MS, Lewis G, David AS. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 2020 May 18:S2215-0366(20)30203-0. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30203-0. Online ahead of print

Siskind D, Honer WG, Clark S, et al: Consensus statement on the use of clozapine during the COVID19 pandemic. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 2020;45(4):200061200061

Starace F, Ferrara M. COVID-19 disease emergency operational instructions for Mental Health Departments issued by the Italian Society of Epidemiological Psychiatry. Epidemiol Psychiatr Sci. 2020 Mar 31;29:e116. doi: 10.1017/S2045796020000372

Steardo L Jr, Steardo L, Verkhratsky A. Psychiatric face of COVID-19. Transl Psychiatry. 2020 Jul 30;10(1):261. doi: 10.1038/s41398-020 00949-5.

Torales J, O'Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and  its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun;66(4):317-320. doi: 10.1177/0020764020915212.

Vindegaard N, Benros ME. COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence. Brain Behav Immun. 2020 Oct;89:531-542. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.048