Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Seminar for ledere av utdanningsutvalgene i psykiatri

Praktiske opplysninger og påmeldingsskjema til seminar for ledere av utdanningsutvalg og utdanningsansvarlige overleger ved utdanningsvirksomheter i psykiatri.
10. desember 2021
Skulptur av en mann som sender et papirfly i solnedgang foran Oslo lufthavn Gardemoen. Foto: Colourbox.com
Møtet foregår på Radison Blu, Gardemoen. Foto: Colourbox.com

Det har regelmessig vært arrangert seminar for ledere av utdanningsutvalgene i psykiatri de siste årene. Spesialitetskomiteen inviterer nå til et nytt seminar for ledere av utdanningsutvalgene og utdanningsansvarlige overleger. LIS-representant kan også delta.

Fokus i år blir viktige elementer i den nye spesialistordningen med hovedvekt på evalueringer, kompetansevurderinger og supervisjon.

Også i år er tidligere, nåværende og kommende grunnkursledere invitert til å delta i forbindelse med at det legges opp til et separat møte for grunnkurslederne for erfaringsutveksling ila seminaret.

Denne informasjonen sendes av praktiske årsaker ut til alle NPFs medlemmer for å sikre at alle aktuelle deltagere får invitasjonen

Sted og tid:      Radisson Blu, Gardermoen
                            Torsdag 20.01.22 - fredag 21.01.22

Det vil bli god anledning til diskusjon i grupper og plenum.

Tema i år er: Psykiateren som trener og mentor

Med fokus på viktige elementer i den nye spesialistordningen med hovedvekt på evalueringer, kompetansevurderinger og supervisjon.

Ikke-boende gjester oppfordres til å delta på middagen om aftenen torsdag 20.01.22

Økonomi: Utdanningsinstitusjoner må dekke egne utgifter til reise/opphold og kursavgift for seminaret. Seminaret godkjennes som tellende kurs for etterutdanning, slik at fond III kan søkes.

Pr.person i enkeltrom inkl. dagpakker og middag - kr. 3480,-
Dagpakker for ikke-boende gjester inkl.lunsj  pr. dag - kr.  825,-
3-retters middag  (for ikke boende) - kr.  465,-
Kursavgift pr deltager - kr. 3100,-
Tilslutningsdøgn - kr. 1365.-

For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice:

post@kursogkongress.no
Tlf.: 72 42 34 48

Påmeldingsfrist: 20. desember Etter denne dato beregnes et gebyr på kr.300,-

Avbestilling: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 20 Desember kr 400.-.
Etter 1 Januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

Godkjenninger: Seminaret vil bli godkjent som etterutdanning for spesialister.