Sommerhilsen

Kjære medlemmer i Npf. Endelig skal vi få oppleve en mer eller mindre normal sommer, smitterestriksjonsmessig. Vi er mange som ser fram til å kunne reise, treffe venner og familie og rett og slett puste ut etter flere år med mye arbeid og stor belastning. Det er så vel fortjent. Samtidig går våre tanker til alle som ble berørt av skytingen i Oslo forrige helg.
Bilde av Lars Lien.
Foto: Legeforeningen

For oss som jobber i psykiatrien har perioden med Covid vært belastende. For det første har mange av de kommunale tilbudene til våre pasienter vært delvis stengt eller sterkt underbemannet, noe som har ført til økt press på spesialisthelsetjenesten. En fra før av marginal bemanning har i tillegg ført til enda større belastning på de som er igjen.

Styret arbeider med å forstå og finne løsninger på de alvorlige rekrutterings- og beholdeproblemene vi har i offentlig psykisk helsevern. Vi har formidlet vår bekymring til Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og direkte til Helseministeren. Hovedbudskapet vårt er at det blir ikke spesialisthelsetjeneste uten spesialister.

Krigen i Ukraina bidrar til å sette våre egne bekymringer i perspektiv. Sammen med internasjonale samarbeidspartnere arbeider vi for å fordømme Russlands invasjon av Ukraina, og vi følger med på om psykiatere igjen brukes for å få folk med andre meninger til å tie. Min oppfordring og ønske er at vi tar godt imot alle flyktninger fra Ukraina (og andre land) og gir dem den psykiske helsehjelpen de trenger. Npf anbefaler bruk av tolker fra Ukraina for å gi størst mulig trygghet til mennesker i en allerede utrygg situasjon.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og ser fram til å møte flest mulig av dere på Veka 2022 i Oslo i september.

Hamar, 1.juli