Velkommen til faglig møte 16.november

Den 16. november blir det endelig faglig møte på Legens hus. Tema er samhandling mellom politi og helsevesen ved tvang i psykiatrien.
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen
Velkommen til faglig møte om samhandling mellom politi og helsevesen ved tvang i psykiatrien på Legenes hus i Oslo 16. november. Foto: Legeforeningen

Utvalg for rettspsykiatri, et av utvalgene i Norsk psykiatrisk forening, inviterer den 16.11.2022 til spennende temamøte hvor samhandling mellom politi og helse står på programmet. Følgende innledere står på programmet: Pål Iden, leder av UKOM, politijurist Kai Spurkland, paramedisiner og universitetslektor Nina Øya Thorvaldsen, politijurist Siri Weisæth og psykiater Randi Rosenqvist. Møteleder er Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Møtet er åpen og gratis.