Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Vi trenger frivillige!

EPA og Npf oppfordrer medlemmer til frivillig innsats for flyktninger fra Ukrania.
26. mars 2022
Kollasj lagd av Anne Kristine Bergem
Foto: Anne Kristine Bergem

Kjære medlemmer av Npf.

Det er stort behov for at vi engasjerer oss rundt strømmen av flyktninger fra Ukraina. Så langt er det  kommet 9000 mennesker. Jeg sitter på vegne av foreningen i ressursgruppen til Folkehelseforeningen som forsøker å koordinere innsatsen. Akkurat nå er det mest behov for innsats i kommunene knyttet til å følge opp de som er syke ved ankomst og gi gode tilbud til barn og unge. Den Europeiske psykiatriforeningen (EPA) engasjerer seg også og ser at det er stort behov for psykiatere til land hvor flyktningestrømmen er betydelig større. De samler og formidler oversikt over kollegaer som er villige til å stille seg til disposisjon. Se lenke under i oppfordringen fra EPA.

Lars Lien,
Leder av Norsk psykiatrisk forening

Dear Presidents and Official Representatives of the EPA National Psychiatric Associations,

To reduce the burden of the Ukrainian crisis on vulnerable population quickly and efficiently, the EPA has created a list of psychiatrists and psychologists available to give professional support to persons in need (such as traumatized citizens, stressed migrants and patients who lost their medical support). We would like to expand this list and as such we are encouraging all our member NPAs to enrol via the link below:

https://www.surveymonkey.com/r/Y7YBTMX

Thank you to everyone who is able to donate some of their time to support this important cause.

Kind regards,
Professor Jerzy Samochowiec
Council of NPAs Chair and Executive Committee Member
EPA