Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Alderspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for alderspsykiatri.
11. mars 2021

Alderspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Marit Tveito
Diakonhjemmet, Oslo
profilbilde
Nestleder
Pernille Hegre Sørensen
Stavanger universitetssjukehus
profilbilde
Medlem
Carmen Oelze
Sykehuset Østfold, Kalnes
profilbilde
Medlem
Eirik Kjelby
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
profilbilde
Medlem
Håkon Holvik Torgunrud
Sørlandet sykehus, Arendal
profilbilde
LIS
Reidun Koppen Barstad
Diakonhjemmet, Oslo

Alderspsykiatriutvalgets dokumenter