Utvalg for alderspsykiatri

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for alderspsykiatri.

Alderspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Marit Tveito
Diakonhjemmet, Oslo
profilbilde
LIS-medlem
Anne-Marie Steen
Sykehuset Telemark
profilbilde
Medlem
Eirik Kjelby
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
profilbilde
Medlem
Håkon Holvik Torgunrud
Sørlandet sykehus, Arendal
profilbilde
Medlem
Hege Marie Dalsveen
Vestre Viken hf