Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Norsk psykiatrisk forening har flere faste utvalg som har hovedansvar for å fremme kunnskap og utdanning, bl.a. kurs, innen sitt fagområde. Dette omfatter også å kommentere høringer som berører fagområdet.