Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Biologisk psykatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for biologisk psykiatri.
11. mars 2021

Biologisk psykatriutvalget

profilbilde
Leder
Rune Andreas Kroken
Haukeland universitetssykehus, Avd spesialisert psykosebehandling, Bergen.
profilbilde
Medlem
Astrid G. Hornslien
Lovisenberg, Oslo
profilbilde
Medlem
Håvard Bentsen
Haukeland universitetssykehus, Avd spesialisert psykosebehandling, Bergen.
profilbilde
LIS
Jeanette Brun Larsen
St. Olavs Hospital, Avd Østmarka, Trondheim.
profilbilde
Norsk nevrologisk forening
Torbjørn Elvsåshagen
Oslo universitetssykehus, NORMENT - KG Jebsen senter for psykoseforskning, Oslo.