CL psykiatri og psykosomatisk medisin

CL psykiatri og psykosomatisk medisin

Bilde av Siv Ellen Pignatiello
Leder
Siv Elin Pignatiello
Enhet psykosomatikk CL voksen, Rikshospitalet, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus hf
profilbilde
Medlem
Asgeir Bragason
Diakonhjemmet, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Oslo
profilbilde
Nestleder
Boris von Hof
Oslo universitetssykehus, CL-teamet
profilbilde
LIS
Birgitte Iversen
Sykehuset Levanger, Habiliteringstjenesten for voksne og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
profilbilde
Medlem
Jørn Bødtker
Avdeling psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Cathrine Smestad
Oslo Universitetssykehus, CL-teamet