Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i psykiatrien

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i psykiatrien
11. mars 2021

Medlemmer

profilbilde
Leder
Sjur Seim
Pensjonert, Tidligere Akershus universitetssykehus
profilbilde
Nestleder
Arne Thorvik
Sykehuset i Vestfold
profilbilde
Medlem
Britt J. Baryar
Sykehuset Innlandet
profilbilde
LIS
Vegard Solberg Dørum
Vestre Viken HF