Utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i psykiatrien

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i psykiatrien

Medlemmer

profilbilde
Leder
Arne Thorvik
Sykehuset i Vestfold
profilbilde
Medlem
Hanne Gro Wenzel
profilbilde
Medlem
Hanne Lise Eikeland Storøy
profilbilde
LIS
Vegard Solberg Dørum
Vestre Viken HF
profilbilde
Medlem
John Abel Engh
profilbilde
Medlem
Martin Steen Tesli