Psykiatriveka

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for psykiatriveka.

Psykiatriveka

profilbilde
Medlem
Nora Waag Miller
Nordlandssykehuset, Salten DPS, Bodø
profilbilde
Medlem
Katrine Fjukstad
Sykehuset Levanger
profilbilde
Kent Jensen
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø