Psykoterapiutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for psykoterapi.

Psykoterapiutvalget

profilbilde
Leder
Tone Tveit
Bjørgvin DPS, Bergen
profilbilde
Medlem
Tone Madland Skeie
Avtalepraksis, Sandnes
profilbilde
Medlem
Åsa Kristine Rekdal
Haukeland universitetssjukehus, Solli DPS, Nesttun
profilbilde
Medlem
Gintare Bubenaite
Spesialistpraksis, Oslo.
profilbilde
Medlem
Merete Isachsen
Spesialistpraksis Bodø
profilbilde
Medlem
Marit Katrine Myklebust
Haugaland DPS, Haugesund
profilbilde
LIS. Sykehuset Innlandet
Marianne Smetop
Reinsvoll (fra 01.04.2022)