Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Psykoterapiutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for psykoterapi.
11. mars 2021

Psykoterapiutvalget

profilbilde
Leder
Per Anders Øien
Avtalepraksis, Drammen
profilbilde
Nestleder
Ann Christin Rivenes
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
profilbilde
Medlem
Lars Onsrud
Haukeland Universitetssjukehus, Kronstad DPS, Bergen
profilbilde
Medlem
Tone Madland Skeie
Avtalepraksis, Sandnes
profilbilde
Medlem
Åsa Kristine Rekdal
Haukeland universitetssjukehus, Solli DPS, Nesttun
profilbilde
Medlem
Øivind Ursin-Holm
Avtalepraksis, Oslo
profilbilde
LIS
Gro Aandahl
Fylkesmannen i Nordland, Bodø