Rettspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.

Rettspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Øyvind Erik Duguid Jensen
Kristiansund
profilbilde
Medlem
Per Ola Rørvik
Universitetssykehuset Nord-Norge, Seksjon sikkerhetspsykiatri, Tromsø
profilbilde
Medlem
Live Sanderud
Blakstad, Vestre Viken hf
profilbilde
Medlem
Anne Wold
Oslo universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Ketil Ødegaard
Helse Bergen HF