Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Rettspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.
11. mars 2021

Rettspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Øyvind Erik Duguid Jensen
Kristiansund
profilbilde
Medlem
Siv Elin Pignatiello
Lovisenberg, Oslo
profilbilde
Medlem
Per Ola Rørvik
Universitetssykehuset Nord-Norge, Seksjon sikkerhetspsykiatri, Tromsø
profilbilde
Medlem
Niclas Halvorsen
Sørlandet sykehus, DPS Solvang, Kristiansand
profilbilde
Medlem
Arne Vaaler
St Olavs hospital, Avd Østmarka og NTNU, Trondheim
profilbilde
LIS
Anne Wold
Oslo universitetssykehus, Nydalen DPS.

Rettspsykiatriutvalgets dokumenter