Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Rettspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.
11. mars 2021

Rettspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Øyvind Erik Duguid Jensen
Kristiansund
profilbilde
Medlem
Per Ola Rørvik
Universitetssykehuset Nord-Norge, Seksjon sikkerhetspsykiatri, Tromsø
profilbilde
Medlem
Niclas Halvorsen
Sørlandet sykehus, DPS Solvang, Kristiansand
profilbilde
LIS
Anne Wold
Oslo universitetssykehus, Nydalen DPS.

Rettspsykiatriutvalgets dokumenter