Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Samfunnspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for samfunnspsykiatri.
11. mars 2021

Samfunnspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Mari Aalbu Fokstugu
St.Olavs hospital, Østmarka
profilbilde
Medlem
Ieva Leskauskaite
Haukeland, Helse Bergen
profilbilde
LIS
Gry V. Stub Strøm
St.Olavs Hospital, Orkdal DPS
profilbilde
Medlem
Fredrik Skarderud
Ahus
profilbilde
LIS
Knut Morken Skagen
St. Olavs hospital, BUP Nidarø