Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Samfunnspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for samfunnspsykiatri.
11. mars 2021

Samfunnspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Knut Mork Skagen
Sykehuset Levanger
profilbilde
Nestleder
Ieva Ratke
Haukeland, Helse Bergen
profilbilde
Medlem
Mari Aalbu Fokstugu
St.Olavs hospital, Østmarka
profilbilde
LIS
Gry V. Stub Strøm
St.Olavs Hospital, Orkdal DPS
profilbilde
Medlem
Fredrik Skarderud
Ahus