Samfunnspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for samfunnspsykiatri.

Samfunnspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Ieva Ratke
Haukeland, Helse Bergen
profilbilde
Nestleder
Knut Mork Skagen
Sykehuset Levanger
profilbilde
Medlem
Mari Aalbu Fokstugu
St.Olavs hospital, Østmarka
profilbilde
Medlem
Fredrik Skarderud
Ahus
profilbilde
Medlem
Camilla Kvestad
profilbilde
LIS
Kasia Tatara