Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Samfunnspsykiatriutvalget

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for samfunnspsykiatri.
11. mars 2021

Samfunnspsykiatriutvalget

profilbilde
Leder
Pål Sandvik
St Olavs hospital, Avd Østmarka
profilbilde
Nestleder
Benjamin Ebeling
Lovisenberg, Oslo
profilbilde
Medlem
Arne Thorvik
Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavd, Tønsberg
profilbilde
LIS
Else Malthe-Sørensen
Vestre Viken, Kongsberg DPS
profilbilde
Oppnevnt av Nbupf
Rikard Nygård
Oslo universitetssykehus, BUP Østensjø, Oslo
profilbilde
Oppnevnt av Nbupf
Ranveig Pütz
Akershus universitetssykehus, BUP Øvre Romerike