Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Transkulturell psykiatri og global mental helse

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse.
11. mars 2021

Transkulturell psykiatri og global mental helse

profilbilde
Medlem
Lars Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Hamar og Finnmarsklinikken, Karasjok
profilbilde
Medlem
Shahram Shaygani
Trasopklinikken, Oslo
profilbilde
Medlem
Hina Shafiq
Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo DPS
profilbilde
Fra Nbupf
Øystein Sørbye
Oslo Universitetssykehus og Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus, Karasjok
profilbilde
Fra Nbupf
Zhanna Khan
Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo DPS