Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Valgkomiteen

Valgkomiteen for Norsk psykiatrisk forening.
11. mars 2021

Valgkomiteen

profilbilde
Leder
Jeanette Solheimslid Bjørke-Bertheussen
Stavanger universitetssjukehus, Avd affektiv og psykose
profilbilde
LIS
Marit Bø
Diakonhjemmet, Oslo
profilbilde
Fra styret i Npf
Elisabeth Mork
Vestre Viken, Blakstad