Lege-for-lege i Akershus

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.

Ingvild Stokke Ringen
Arbeidssted: Høvik legesenter
Telefon 67838310, privat mobiltelefon 97126370
e-post: isringen@gmail.com

Harriet Haukeland
Arbeidssted: Tanum legekontor
Telefon: 67554800
e-post: hahauk5@online.no

Bjarne Haukeland
Arbeidssted: Tanum legekontor
Telefon: 67554800
e-post: bjarne.haukeland@tanum.nhn.no