Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Lege-for-lege-ordningen

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger deltar i lege-for-lege-ordningen, i regi av de 19 lokalforeningene.
9. oktober 2018
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger. 

Konsultasjonene journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter ordinære takster.

Dersom du skulle trenge assistanse til å få en avtale med en av lege-legene, vil støttekollegene kunne bistå.

Vær oppmerksom på at Utvalg for legehelse ikke lenger organiserer noen landsdekkende lege-for-lege-ordning, men har overlatt til lokalforeningene hvorvidt de vil opprettholde et eget helsetjenestetilbud for legene. En del lokalforeninger rapporterer at de anser at fastlegeordningen har overtatt ansvaret, mens i andre fylker er lege-for-lege-ordningen fortsatt aktiv og velfungerende.

For ytterligere informasjon om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i ditt hjemfylke, se lokalforeningenes hjemmesider eller ta kontakt med styret i din lokalforening. 

Vær oppmerksom på at underavdelingenes nettsider i stor grad redigeres på dugnad, og at kontaktopplysningene om dem med verv som lege-lege, kan være av eldre dato.
Dersom du skulle oppdage manglende samsvar med informasjonen du finner i listen vi presenterer her, er det fint om du gjør oss oppmerksom på dette via vårt skjema.