Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Lege-for-lege-ordningen

Lege – for – lege- ordningen er avviklet i de aller fleste fylker etter innføringen av fastlegeordningen. Per nå er det kun Akershus, Oslo, Vest-Agder og Østfold som melder at de har en aktiv ordning. Se kontaktinformasjon over hvem som er lege for lege lenger ned på siden.
9. oktober 2018
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

For ytterligere informasjon om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i ditt hjemfylke, se lokalforeningenes hjemmesidereller ta kontakt med styret i din lokalforening.

Vær oppmerksom på at underavdelingenes nettsider i stor grad redigeres på dugnad, og at kontaktopplysningene om dem med verv som lege-lege, kan være av eldre dato.

Dersom du skulle oppdage manglende samsvar med informasjonen du finner i listen vi presenterer her, er det fint om du gjør oss oppmerksom på dette via vårt skjema.