Lege-for-lege-ordningen

Lege – for – lege- ordningen er avviklet i de aller fleste fylker etter innføringen av fastlegeordningen. Per nå er det kun Akershus, Oslo, Vest-Agder og Østfold som melder at de har en aktiv ordning. Se kontaktinformasjon over hvem som er lege for lege lenger ned på siden.
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Illustrasjonsfoto av en lege med pasient - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

For ytterligere informasjon om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i ditt hjemfylke, se lokalforeningenes hjemmesidereller ta kontakt med styret i din lokalforening.

Vær oppmerksom på at underavdelingenes nettsider i stor grad redigeres på dugnad, og at kontaktopplysningene om dem med verv som lege-lege, kan være av eldre dato.

Dersom du skulle oppdage manglende samsvar med informasjonen du finner i listen vi presenterer her, er det fint om du gjør oss oppmerksom på dette via vårt skjema.