Vi gratulerer Guro Storsul med utmerkelsen Akershus-legen 2022

Guro er tildelt prisen for sin lojalitet til sitt lokale Akershus-sykehus, og til sine kolleger og pasienter. Hun er et kjent navn i Vestre Viken-systemet, både for sin faglige integritet og sin evne til å se og ivareta alle rundt seg.
Guro Storsul

Hun startet som LIS-vikar på Bærum sykehus i 2011, ble etter hvert ferdig kardiolog, før hun ble seksjonsoverlege ved hjerte- og lungeseksjonen i 2017. Hun har vært en lojal og stødig lege for sykehuset i årevis, til tross for tilbud fra blant annet OUS, og har blitt en bauta for sykehuset. Hun snakker varmt om både faget og arbeidsplassen, og har et spesielt fokus på Akershus og sitt lokalsykehus.

Guro er dyktig både administrativt og faglig, og har et stort fokus på at det vi gjør skal være i henhold til god praksis. Hun er opptatt av at LIS3 og ferske kardiologer skal føle seg trygge og ivaretatt, og få god opplæring og supervisjon. Samtidig skal de erfarne kardiologene få muligheten til videreutdanning, forskning og faglig utvikling. På den måten blir alle sett og inkludert. Som seksjonsoverlege har hun skapt en egen ro og stabilitet på seksjonen som hele sykehuset nyter godt av. I tillegg er hun alltid tilgjengelig for supervisjon både for seksjonens leger og alle de andre kollegene på sykehuset. Hennes lederegenskaper har også gjort henne kjent utover Bærum sykehus.

Prisvinneren mottok bildet "Moren" av Sverre Bjertnæs og et reisestipend på
kr. 10 000,-.