Kandidater til Akershus-legen 2024

I 2021 vedtok styret i Akershus legeforening å innstifte utmerkelsen ”Akershus-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Vi oppfordrer medlemmer i Akershus legeforening til å sende inn forslag til kandidater.
Bilde av Akershus-legen foran en pokal.

Utmerkelsen vil bli delt ut på Akershus legeforening sitt årsmøte 22. august i år. Årsmøtet er åpent for medlemmer av Akershus legeforening.

Toril Morken og Geir J. Korsmo utgjør komiteen som innstiller til styret. 

Styret velger "Akershus-legen" i sitt styremøte i juni. Retningslinjene som legges til grunn er:

  1. Mottakeren må være medlem av Akershus legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Akershus legeforenings styre er ikke aktuelle.
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Akershus-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.
  5. Kandidater som ikke tidligere har mottatt andre utmerkelser vil prioriteres.

Tidligere Akershus-lege er Guro Storsul i 2022 og Marte Mellingsæter 2023.

Begrunnet forslag til kandidater sendes Akershus legeforenings sekretariat akershus.legeforening@legeforeningen.no innen 15. mai 2024.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.