Vi gratulerer Marte Mellingsæter med utmerkelsen Akershus-legen 2023

Marte er avdelingsleder ved geriatrisk avdeling Ahus og spesialist i geriatri, PhD.
Hun er tildelt prisen for sin kompetanse om geriatrisk medisin og sitt sterke fokus på samhandling i helsetjenesten. Hun var en vesentlig bidragsyter til etableringen av ortogeriatrisk samarbeidsmodell ved Ahus; en modell som nå ønskes innen flere fagområder.
Bilde av Marte Mellingsæter.

Marte er opptatt av kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Hun løfter frem legens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet, tar initiativ til, går i front og leder flere forbedringsprosjekter som har fått betydning ut over egen avdeling.

Hun setter en høy standard i sitt arbeid, både det rent administrative, men også det pasientnære.

Prisen ble delt ut på Akershus legeforenings årsmøte 24. august.
Prisvinneren mottok bildet "Moren" av Sverre Bjertnæs og et reisestipend på kr. 10 000,-.