Innkalling til årsmøte med valg, temamøte og middag

Akershus legeforening innkaller til årsmøte med valg, temamøte og middag torsdag 26. august 2021 kl. 17.30.

Møtet avholdes på Ekebergrestauranten.

Vi gjør oppmerksom på at det på kort varsel kan bli endret til et digialt møte hvis smittevernhensyn tilsier det. 

Påmelding: Årsmøte i Akershus legeforening 2021

Påmeldingsfrist: 10. august.

Se vedlagte innkalling med årsberetning og årsregnskap for 2020.