Akershus legeforening

Lokalforening

2021

Hvordan opplever du å være lege under pandemien?

Hvordan mestrer du hverdagen? Sett deg ned og trekk et godt og dypt pust, og tenk over dette noen minutter.
19. mars 2021
En sliten helsearbeider i beskyttelsesutstyr sittende lent opp mot en vegg i en korridor. Foto: Istockphoto.com Credit:Tempura
Å være lege kan være vanskelig, ikke minst i disse dager med Covid-19 pandemien som en ekstra stor belastning for oss både i yrket vårt, og privatlivet. Foto: Istockphoto.com Credit: Tempura

Står du på fra tidlig morgen til sene kvelden, kanskje hele døgnet?
Rekker du spise, sove, hvile, tenke? Blir du fort irritert, krangler du med partneren/barna/sjefen/kollegaer?

Helt sikkert tar du veldig godt vare på alle andre, men hva med deg selv? Det er lov å være sliten og lei, lov å kjenne etter, kanskje det også kan være godt å ha en kollega å snakke med, en som har tid til å lytte. Kanskje det kan være lurt å få en kollega til å sjekke de der smertene i ryggen du har gått med litt vel lenge, eller trykket over brystet.

Å være lege kan være vanskelig, ikke minst i disse dager med Covid-19 pandemien som en ekstra stor belastning for oss både i yrket vårt, og privatlivet. Vi kan være «verdensmestere» på å bagatellisere våre plager, ha skylapper foran øynene, skyve plager og problemer til side og ikke lytte til kroppen vår. Og så fortsetter vi å stå på, vi trengs jo så sårt, særlig nå!

Akershus legeforening vil gjerne minne deg om to ordninger som er der for deg dersom du trenger en prat, støtte eller noen gode råd fra en kollega, eller om det er et medisinsk problem du trenger å konsultere en kollega med:

  • Støttekollegaordningen
  • Lege-for-lege-ordningen

Dette er to helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter, og du kan bruke de selv om du ikke er medlem i Legeforeningen. Les mer om selve tilbudet.

Støttekollegaordningen

I alle fylker er det et etablert et apparat av støttekollegaer som du kan ta kontakt med for støtte, råd og/eller veiledning. Du kan ha inntil tre samtaler, og du betaler ikke noe for dette.

Det er viktig å vite at en støttekollega yter ikke legetjenester, dvs. fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, skriver ikke resepter eller henvisninger. Hvis det er det du trenger hjelp til, kan du ta kontakt med din fastlege, eller du kan ta kontakt med en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan også være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Du kan selv ta kontakt med en støttekollega for en samtale, eller så kan det være en kollega, venn, eller en pårørende som gjør det for deg.
Tillitsvalgte er ofte godt kjent med ordningen og kan være behjelpelig med å etablere kontakt.

Se på oversikten over støttekollegaer i Akershus, og husk at du står fritt til å kontakte en støttekollega i et annet fylke enn det du selv bor eller jobber i.

Lege-for-lege-ordningen

Dersom du ønsker en konsultasjon hos en kollega på grunn av fysiske eller psykiske plager, så kan du kontakte en lege-lege. Dette er en kollega som har både erfaring og interesse av å være lege-for-lege, og har sagt seg villig til å tilby kollegaer konsultasjoner dersom de tar kontakt. Konsultasjonene journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter ordinære takster.

Se oversikten over kontaktinformasjon for hvem som er lege-for-lege.

 

Med vennlig hilsen

Akershus legeforening