Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Meld deg på årsmøte og temamøte

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 30. august 2018 kl. 17.30. Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av temamøte og middag.
Arne Røde, Leder i Akershus legeforening
19. juni 2018
Bilde av innledere, leder av Ylf Christer Mjåset og leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren kommer til Nedre Foss Gård som også er avbildet
Innledere: Leder av Ylf Christer Mjåset og leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren kommer til Nedre Foss Gård. Kommer du?

Sted: Nedre Foss Gård, Nordre gate 2, 0551 Oslo.

Det er mulig for ledsager å delta på både temamøte og middag. 

På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 13. august.

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla!

Meld deg på her

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og tellekomité
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Årsberetning 2017
  5. Regnskap 2017
  6. Budsjettforslag 2019 (herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent)

Temamøte kl. 18.15:
"Fremtidig organisering av helsetjenesten – samhandling og oppgavefordeling i primær- og spesialisthelsetjenesten"

Innledere: Leder av Ylf Christer Mjåset og leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren

Middag kl. 19.30 (bindende påmelding): NB! Nedre Foss Gård – Nordre gate 2, 0551 Oslo.

Priser:
Medlem: Årsmøte og temamøte kr. 0,-. Middag kr. 500,-

Ledsager: Temamøte kr. 0,-. Middag kr. 1 000,-

Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.
I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet. 

Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2017, samt årsberetning for 2017 og forslag til endringer i våre vedtekter. Revisjonsberetningen for 2017 og budsjett for 2019 deles ut på
årsmøtet.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 41 70 10 53 eller mail akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding.