Akershus legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter/lover

Sist revidert og endret av årsmøtet 24. august 2017.
Nye vedtekter for ALF
ble vedtatt av årsmøtet 2007. Endringene er gjort ut fra Dnlfs mal for vedtekter i lokalforeninger av 14.9.2006, slik at disse ble tilpasset Legeforeningens nye lover.