Om oss

Akershus legeforening er en lokalforening under Den norske legeforening og skal fremme Legeforeningens formål i Akershus ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser.

Medlemstall for Akershus legeforening