Akershus legeforening

Lokalforening

Utdanning/kurs

Kurskomiteen

Retningslinjer for Legeforeningens kurskomiteer

Det er delegert til kurskomiteene i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin å vurdere:

  • Program for åpne møteserier arrangert av lokale legegrupper
  • Ukeshospitering på sykehus der ordningen er prinsipielt godkjent av spesialitetskomiteen

Oppgaver 
Kurskomiteene skal planlegge og organisere kurs og annen form for videre- og etterutdanning for de praktiserende leger i fylket. Når det gjelder større kurs, er det naturlig at det etableres et samarbeid mellom kurskomiteene i regionene.

Kurskomiteene skal først og fremst arrangere de obligatoriske grunnkurs og emnekurs i allmennmedisin, dernest eventuelt ytterligere valgfrie kurs i allmennmedisin, samfunns-medisin og arbeidsmedisin.  

Les mer på Legeforeningens nettside.Sammensetning

Profilbilde
Leder
Lødøen, Gjertrud
Profilbilde
Medlem
Dysthe, Bjørg E.Tønnesen
Profilbilde
Medlem
Habberstad, Andreas Hanssønn
Profilbilde
Medlem
Løvdal, Vibeke