Kurskomiteen

Retningslinjer for Legeforeningens kurskomiteer

Det er delegert til kurskomiteene i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin å vurdere:

  • Program for åpne møteserier arrangert av lokale legegrupper
  • Ukeshospitering på sykehus der ordningen er prinsipielt godkjent av spesialitetskomiteen

Kurskomiteens oppgaver 

Kurskomiteene skal planlegge og organisere kurs og annen form for videre- og etterutdanning for de praktiserende leger i fylket. Når det gjelder større kurs, er det naturlig at det etableres et samarbeid mellom kurskomiteene i regionene.

Kurskomiteene skal først og fremst arrangere de obligatoriske grunnkurs og emnekurs i allmennmedisin, dernest eventuelt ytterligere valgfrie kurs i allmennmedisin, samfunns-medisin og arbeidsmedisin.  

Komiteene skal også arrangere tverrfaglige kurs, felleskurs for leger i 1. og 2. linjetjenesten og kurs som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  

Kurskomiteene skal overfor årsmøtet i vedkommende fylkesavdeling fremlegge regnskap for forrige år og budsjett for kommende års virksomhet. 

Retningslinjer for Legeforeningens lokale kurskomiteer.

Sammensetning

Profilbilde
Leder
Lødøen, Gjertrud
Profilbilde
Medlem
Dysthe, Bjørg E.Tønnesen
Profilbilde
Medlem
Løvdal, Vibeke
Profilbilde
Medlem
Stockfleth, Kathinka Lysgaard
Profilbilde
Medlem
Tombre, Lars Henrik