Aust-Agder legeforening

Lokalforening

Høringer

Høringsuttalelse om sentralstyrets forslag vedrørende Legeforenings organisasjon

30. januar 2005
Styret i Dnlf foreslår fusjonering av Aust- og Vest-Agder legeforeninger. Her er høringsuttalelsen fra Aust-Agder lægeforening.

Høringsuttalelse om "Strategisk handlingsprogram for Helse Sør - spesialisthelsetjeneste rus"

30. mai 2004
Handlingsprogrammet presenterer områder hvor Helse Sør stiller krav til aktivitets- eller resultatforbedringer. Her er høringsuttalelsen fra Regionsutvalg Sør.