2023 2022 2021 2020 2019 2018 Eldre saker

Aktuelt

17. april 2023

Einar Braaten tildelt prisen «Årets lege i Buskerud» 2023

Denne prisen deles årlig ut av Buskerud legeforening, som er lokalforeningen for leger som har arbeidssted i «gamle Buskerud». Den ble delt ut på foreningens årsmøte som ble avholdt 14.4.2023.
17. april 2023

Gode tilbakemeldinger fra deltagerne på årsmøtet

54 medlemmer deltok på Buskerud legeforenings (BLFs) årsmøte 2023 som ble avviklet på Kleivstua på Ringerike, 14.-15.4. Nytt av året var en fagkonferanse som ble arrangert på lørdag fram til lunsj. Tema: «Egenomsorg og legehelse».
16. februar 2023

Påmelding til årsmøte 14.-15. april 2023

Buskerud legeforening avholder årsmøte 2023 for alle medlemmer. Sted: Kleivstua hotell i Hole kommune.
24. oktober 2022

Hvordan bli Norges beste akuttmottak?

40 medlemmer deltok på medlemsmøtet i Drammen 20.10 med tema «Hvordan bli Norges beste akuttmottak». Foredragsholder var Jørn Rasmussen, seksjonsoverlege ved akuttmottaket Drammen sykehus.
21. september 2022

Kom på medlemsmøte i Drammen

Kom på medlemsmøte den 20. oktober på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Vi starter klokken 18:00 og tar en middag etter møtet. Møtet er gratis for alle medlemmer.
22. august 2022

Buskerud legeforening på ny digital plattform

Buskerud legeforening har tatt beslutning om å ta i bruk Legeforeningens anbefalte digitale plattform, Teams.
16. mai 2022

Årsmøtet 2022

41 deltagere var påmeldt til årsmøtet, som ble avholdt på Quality Hotel River Station, Drammen, 6.5.2022.
12. mai 2022

Jørn Einar Rasmussen ble årets Buskerudlege 2022

Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
03. mars 2022

Årsmøte Buskerud legeforening

Velkommen til årsmøte Buskerud legeforening fredag 6.5.22 kl.18 på Quality Hotel River Station i Drammen.

Side 1 av 10