Buskerud legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Hvordan bli Norges beste akuttmottak?

24. oktober 2022
40 medlemmer deltok på medlemsmøtet i Drammen 20.10 med tema «Hvordan bli Norges beste akuttmottak». Foredragsholder var Jørn Rasmussen, seksjonsoverlege ved akuttmottaket Drammen sykehus.

Kom på medlemsmøte i Drammen

21. september 2022
Kom på medlemsmøte den 20. oktober på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Vi starter klokken 18:00 og tar en middag etter møtet. Møtet er gratis for alle medlemmer.

Buskerud legeforening på ny digital plattform

22. august 2022
Buskerud legeforening har tatt beslutning om å ta i bruk Legeforeningens anbefalte digitale plattform, Teams.

Årsmøtet 2022

16. mai 2022
41 deltagere var påmeldt til årsmøtet, som ble avholdt på Quality Hotel River Station, Drammen, 6.5.2022.

Jørn Einar Rasmussen ble årets Buskerudlege 2022

12. mai 2022
Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.

Årsmøte Buskerud legeforening

03. mars 2022
Velkommen til årsmøte Buskerud legeforening fredag 6.5.22 kl.18 på Quality Hotel River Station i Drammen.

Det nyvalgte styret i Buskerud legeforening

08. oktober 2021
Det nyvalgt styret konstituerte seg på sitt første styremøte som ble avholdt 6.10.21. Styret består av følgende medlemmer:

Mette Lerfaldet gjenvalgt som leder i Buskerud Legeforening

19. september 2021
Det ble avholdt valg på årsmøtet til Buskerud legeforening 10.9.21.

Oddmund Nestegard ble årets lege i Buskerud 2021

16. september 2021
Buskerud legeforening kårer hvert år årets lege i Buskerud. Kandidaten nomineres av medlemmene og styret avgjør, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal få prisen.

Side 1 av 10