Buskerud legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Buskerud

Buskerud legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt i Legeforeningens lover.

Tegninger av nytt sykehus Drammen med Helseparken Illustrasjon: LINK Arkitektur